Prihlás sa na magisterské štúdium!

Dvere máme dokorán otvorené, milé bakalárky, milí bakalári. Už onedlho bude u nás na Katedre filmových štúdií prebiehať prijímacie konanie na štúdium magisterského stupňa (študijný program Teória divadla, filmu a hudby).  Uchádzačky a uchádzači sa najneskôr do 20. 4. 2023 musiaprihlásiť prostredníctvom systému ePrihláška. Termín prijímacej skúšky:  26. 6. 2023prezenčne na adrese FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava. Okrem iného je podmienkou pre prijatie zaslanie požadovaných domácich prác výlučne elektronicky na mail zuzana.mojzisova@vsmu.sk  a jakub.medvecky@vsmu.sk  najneskôr do 10. 6. 2023.

Povinné domáce práce sú tieto: 

  • Projekt magisterskej záverečnej práce, ktorému sa chcú uchádzači venovať počas magisterského štúdia v nasledujúcej štruktúre:

1. krátka anotácia v rozsahu cca. 1-3 NS so základnými tézami a konceptom

2. tri bibliografické referencie

  • Vedecká štúdia v rozsahu cca. 40 NS z oblasti dejín alebo teórie umenia, či humanitných vied.
  • Prehľad publikačnej a odbornej činnosti s troma ukážkami textov (fakultatívne kritérium).

Viac sa dozviete tu:

https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/katedra-filmovych-studii/filmove-studia-mgr/

Ale najmä tu:

https://www.vsmu.sk/ftf/novinky/magisterske-prijimacie-skusky-2023-24/ (kde je možné si stiahnuť prospekt so všetkými potrebnými informáciami).