Príjemné konfrontácie

Pandémia všeličo prerušila –  aj našou katedrou organizované pravidelné jarné Študentské konfrontácie. Nenechali sme sa zmiasť a opäť sme koncom apríla podujatie naplánovali – v piatok dvadsiateho deviateho. Študentky Katedry audiovizuálnych (filmových) štúdií z druhého a tretieho ročníka – Nina Ulická, Zuzana Goleinová a Žofia Ščuroková – si pripravili desať kritických diskusných príspevkov, v ktorých sa sústredili na študentské filmy poslucháčok a poslucháčov z režijných ateliérov – tri animované, štyri dokumentárne a tri hrané. Po rannej projekcii a krátkej prestávke sme šli na vec. Na debatu do Barca prišli okrem osadenstva z KAS a niektorých režisérok a režisérov premietnutých snímok aj iní študenti. O kúsok viac než dvadsať nás bolo.

Akcie, ktorých úspešnosť sa meria kvalitou vopred nenaplánovateľnej diskusie, sú do poslednej chvíle takých králikom v cylindri. Nikto vopred nevie, ako to dopadne, či bude králiček ukecaný alebo mlčanlivý, nahnevaný alebo milý, odmeraný alebo priateľský. 

Nina, Zuzana a Žofia postupne predstupovali pred auditórium, prečítali, čo si o jednotlivých filmoch pripravili, svoj kritický úsudok, po každom texte moderátorka vyzvala k diskusii. A tá vždy nastala, bola slušná, ústretová, chápavá, veľa sme sa nasmiali. Určite sme sa niečo o sebe navzájom dozvedeli. Učili sme sa bojovať s trémou, artikulovať argumenty, znášať výhrady i pochvaly... Skvelý čas sme prežili a viacerí zo zúčastnených to aj verbalizovali. Atmosférou boli tie tohtoročné Študentské konfrontácie doposiaľ najlepšie zo všetkých. Vytiahli sme si skvelého králička.

P. S. Jednotlivé konfrontačné príspevky budeme postupne uverejňovať v nasledujúcich dňoch na tejto stránke.

Zuzana Mojžišová