Profesor Martin Ciel

Vo štvrtok 23. 3. 2023 pani prezidentka Zuzana Čaputová v prezidentskom paláci vymenúvala a FB statusovala: „Gratulujem tridsiatim šiestim novým profesorom a profesorkám, ktorých som vymenovala do funkcie. Oddnes budú reprezentovať akademický svet všetkým, čo hovoria, a všetkým, čo robia. Platí to tým skôr, že dnes vymenovaní profesori a profesorky reprezentujú ekonomické, právne, humanitné a umelecké odbory, ktoré sú úzko prepojené s politickou a kultúrnou úrovňou spoločnosti, a tiež so schopnosťou čeliť kritickým momentom. Demokratická a občianska spoločnosť potrebuje kultúru v tom najširšom chápaní. Prajem im pri napĺňaní ich neľahkého poslania veľa energie a úspechov."

Medzi tými tridsiatimi šiestimi bol aj pán docent, teda vlastne profesor Martin Ciel. Gratulujeme a tešíme sa!