Skrotená hora

V rámci dištančnej výuky dostali študenti druhého ročníka zadanie k predmetu Kultúra písaného slova: napísať analýzu filmu, ktorý ich v živote najviac ovplyvnil, oslovil. Dávid Kovalíček si vybral film ako udalosť. Skrotená hora (Ang Lee, 2005) sa mu spája s prvou návštevou študentského kina KLAP na FTF VŠMU.

Prvý krát v Kine KLAP

S filmom Skrotená hora režiséra Anga Leeho som sa prvýkrát stretol na pôde vysokej školy. Bola to naša úvodná prednáška. Zhromaždili sme sa na nej celý prvý ročník. Profesorka Zuzana Gindl-Tatárová predniesla lektorský úvod. Musím uznať, že ho zvládla odprezentovať bravúrne. Podarilo sa jej u mňa vzbudiť záujem o film „žánrového chameleóna“ Leeho, ako ho ona sama nazvala. Nevyzradila pritom nič, čo by akokoľvek ovplyvnilo zážitok z filmu. Hrdo sa môžem vyhlásiť za panenského diváka, nakoľko som nemal ani potuchy o tom, čo sa na mňa chystá. Z informácií, ktoré sme dostali, zaujalo najmä herecké duo Jake Gyllenhaal (poznal som ho  najmä z perfektného mysteriózneho diela Donnie Darko a thrillerov, z ktorých za zmienku stoja napríklad Zodiac, Nepriateľ či Unesené) a nielen smutnými okolnosťami preslávený Heath Ledger (v mojej hlave silno zafixovaný ako predstaviteľ Jokera v Nolanovom Temnom rytierovi). Participácia na romantickej dráme, ako nám bolo sľúbené, ma teda prekvapila. Svetlá sa napokon zhasli a kino plné študentov sa mohlo naplno oddať filmovému plátnu.

     Dnes s odstupom času môžem konštatovať, že práve tento zážitok bol pre mňa jedným z kľúčových. Skrotená hora je filmom o zakázanej láske dvoch mužov. Filmom o tom, ako sú takíto ľudia zavrhovaní v spoločnosti, filmom o tom, ako sa oni sami s touto skutočnosťou vyrovnávajú.

Jednou zo zaujímavostí je nepochybne rok výroby a distribúcie filmu. Aj napriek tomu, že západný svet je v otázkach tolerancie  o pár krokov pred postsocialistickými krajinami, sa tvorcovia aj samotní aktéri stretli s odmietnutím a mnohými nepríjemnosťami. Skrotená hora  je dodnes považovaná za miľník v ponímaní hollywoodskej kinematografie. Ide totižto o prvý mainstreamový film s homosexuálnou tematikou (dovtedy sa objavovala len v nezávislých dielach).[1] Časť jeho úspechu a mieru vplyvu je možné pripísať obsadeniu ústrednej dvojice, ktorú divácka obec dôverne pozná, ale aj faktu, že sa mu podarilo premeniť tri z nominácii na prestížne zlaté sošky. Osobne si teda myslím, že sa film Anga Leeho stal súčasťou potrebnej zmeny vo filmovej produkcii, ale i spoločnosti ako takej.

Skrotená hora je adaptáciou poviedky Annie Proulx. V pozíciách scenáristov figurujú Larry McMurty a Diana Ossana. Medzi postavami Jacka Twista a Ennisa Del Mara sa im podarilo vybudovať silné a živé puto. Príbeh narúša symbol postavy amerického kovboja, silného, statočného a čestného chlapa, čím taktiež pobúril širokú verejnosť. Práve toto narušenie konvencií v komerčnom filme je jedným z mne veľmi sympatických súčastí filmu. Navyše, okolnosti vzniku vzťahu medzi Jackom a Ennisom sa dajú dramaturgicky obhájiť silnými argumentmi, čo vo výsledku divák vníma ako čosi silne uveriteľné. Aj niekoľko dní po projekcii som nenachádzal iné, výstižnejšie adjektívum ako jednoducho „krásne“.

Hlavným dôvodom, prečo pre mňa Skrotená hora toľko znamená, je však podrobná analýza s pani Gindl-Tatárovou po premietaní v kinosále. Bola to moja prvá skúsenosť s rozoberaním filmu na drobné a musím uznať, že mi boli odokryté aj súvislosti, o ktorých som ani nevedel, že existujú, respektíve by som ich nebol schopný odpozorovať sám. Z tejto prednášky dodnes čerpám pozitívnu energiu, ktorou bola priam nasiaknutá, ale aj metódy odpozorované z výkladu pani profesorky.

Dávid Kovalíček, 2. ročník


[1]PIONTEK, T. Tears for Queers: Ang Lee's Brokeback Mountain, Hollywood, and American Attitudes toward Homosexuality. In The Journal of American Culture. 2012, vol. 35(2) s. 123