Študentské konfrontácie 2017 – dokumentárny film

Katedra audiovizuálnych štúdií a Ateliér dokumentárnej tvorby srdečne pozývajú na prvé kolo tohtoročných Študentských konfrontácií, ktoré budú venované najmä dokumentárnemu filmu. Projekcie sa uskutočnia v piatok 21. 4. od 8:30 v miestnosti č. 409, prezentácie od 13:00 v Barcu. Vítaní sú nielen študenti a ich pedagógovia, ale aj široká verejnosť. Tešíme sa na vašu aktívnu účasť.

Program

8:30 – 12:00

Projekcie filmov Ateliéru dokumentárnej tvorby – miestnosť č. 409, 4. poschodie

Barbora Sliepková: O sestre, ktorú nikto nepozná (15:45)

Lena Kušnieriková: If we die tomorrow (25:05, magisterský film)

Peter Važan: Hlas urny (30:18)

Dominik Jursa: Ropný môj kraj (35:19, magisterský film)

Edo Cicha: Utečenci (23:39, bakalársky film)

Katarína Kočanová: Výnimoční (9:42)

Anna Žembová: Krásne, dokonalé, perfektné (7:47)

Veronika Kalužáková: Váš vojak a brat (16:32)

Maia Martiniak: Motýlie ráno (22:10)

Ivana Szabová: Viac než kamarátske pohladenie (24:31)

 

13:00 – 16:00

Prezentácia referátov študentov Katedry audiovizuálnych štúdií a diskusia – Barco

Tatiana Rusnáková – Barbora Sliepková: O sestre, ktorú nikto nepozná

Lenka Magulová – Lena Kušnieriková: If we die tomorrow

Matej Sotník – Peter Važan: Hlas urny

Matej Sibyla – Dominik Jursa: Ropný môj kraj

Oliver Melicherčík – Edo Cicha: Utečenci + Katarína Kočanová: Výnimoční

Lukáš Šútor – Anna Žembová: Krásne, dokonalé, perfektné

Adam Straka – Veronika Kalužáková: Váš vojak a brat

Eva Petrželová – Maia Martiniak: Motýlie ráno

Rastislav Graňák – Ivana Szabová: Viac než kamarátske pohladenie

Študentské konfrontácie sú organizované členmi riešiteľského kolektívu projektu podporeného Agentúrou na podporu vedy a výskumu č. APVV-0797-12 „Slovenská kinematografia po roku 1989“.