Študentské konfrontácie 2017 – hraný a animovaný film

Katedra audiovizuálnych štúdií, Ateliér filmovej a televíznej réžie a Ateliér animovanej tvorby srdečne pozývajú na druhé kolo tohtoročných Študentských konfrontácií, ktoré budú venované hraným a animovaným filmom študentov FTF VŠMU. Projekcie sa uskutočnia v piatok 28. 4. od 9.00 v malej kinosále Barco. Vítaní sú nielen študenti a ich pedagógovia, ale aj široká verejnosť.

Program

9:00 – 12:00

Projekcie filmov Ateliéru filmovej a televíznej réžie a Ateliéru animovanej tvorby – Barco

Michal Blaško: Atlantída (30:00)

Martina Buchelová: Hánky našej Hanky (7:08)

Pavol Čižmár: Manžel Ján s rodinou (19:48)

Ondrej Hraška, Michal Ďuriš, Matúš Ryšan: Triptych (15:20)

Michal Pusztay: Muž v kŕči (12:20)

Boris Šlapeta: Jozef doma nebude (38:42)

Gregor Valentovič: Skúška (27:11)

Matej Babic: Kráska a rytier (4:24)

Martina Mikušová: Chilli (7:52)

Erika Sekerešová: Jahodové dni (13:29)

 

13:00 – 16:00

Prezentácia referátov študentov Katedry audiovizuálnych štúdií a diskusia – Barco

Oliver Melicherčík - Michal Blaško: Atlantída

Tatiana Rusnáková - Pavol Čižmár: Manžel Ján s rodinou

Matej Sibyla - Martina Buchelová: Hánky našej Hanky

Lukáš Šútor - Michal Pustztay: Muž v kŕči

Lenka Magulová - Boris Šlapeta: Jozef doma nebude

Matej Sotník - Gregor Valentovič: Skúška

Adam Straka - Ondrej Hraška, Michal Ďuriš, Matúš Ryšan: Triptych

Eva Petrželová - Martina Mikušová: Chilli

Rastislav Graňák - Matej Babic: Kráska a rytier

Rastislav Graňák - Erika Sekerešová: Jahodové dni

Študentské konfrontácie sú organizované členmi riešiteľského kolektívu projektu podporeného Agentúrou na podporu vedy a výskumu č. APVV-0797-12 „Slovenská kinematografia po roku 1989“.