Študentské konfrontácie 2022

Študentské konfrontácie slúžia na zácvik filmových kritikov zmysluplne a odvážne predniesť svoje názory a argumenty k filmom a súčasne na zácvik filmových tvorcov prijímať kritiku a o svojej tvorbe diskutovať. Príďte sa konfrontovať pre vyššie ciele - aby mohla slovenská kinematografia rásť na poli tvorby aj jej reflexie.