Texty zo Študentských konfrontácií 2019

Niektoré texty nájdete už onedlho v časopise Kinoikon/Frame, v tohtoročnom prvom čísle, ostatné tu na našej stránke medzi Projektmi https://kas.vsmu.sk/projekty/konfrontacie/2019/