Tri dobré správy

1. Po trinástich rokoch od inauguračnej prednášky prof. Jeleny Paštékovej sa v utorok 5. apríla 2022 v priestoroch filmovej a televíznej fakulty uskutočnila opäť  inauguračná prednáška - doc. Martina Ciela. Po splnení náročných akademických kritérií, po odporúčaní jeho menovania za profesora oponentmi – prof. Jan Bernard, prof. Miroslav Marcelli, prof. Jelena Paštéková  - bol jeden zo zakladajúcich členov katedry navrhnutý prezidentke republiky  na menovanie za profesora aj inauguračnou komisiou.

2. V soboru 9. apríla 2022 si Jelena Paštéková prevzala Národnú filmovú cenu za výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre.

3. V piatok 13.mája 2022 získala Žofia Ščuroková, študentka 3.ročníka našej katedry, ako vedúca riešiteľského kolektívu výstavy s pracovným názvom Z  dejín slovenskej kinematografie 1896- 2020 už druhý grant (prvý od Nadácie mesta Bratislavy). Tentoraz od  AVF vo výške 12.000euro. Je to jeden z  najvyšších grantov udelený kedykoľvek študentovi/ke filmovej vedy/audiovizuálnych štúdií  na Slovensku.

Katedra funguje už vyše tridsať rokov, ale takéto úspešné týždne sú premiérou. Bude sa to dať niekedy zopakovať ?

Václav Macek, pedagóg KAS

 

Ilustračné foto: www.pexels.com/photo/123-let-s-go-imaginary-text-704767/