TSF a ocenenia filmových vedcov z KAS

Týždeň slovenského filmu (TSF) je podujatie, ktoré prehľadne predvádza i reflektuje uplynulý rok v slovenskom filme. Prečo je dôležité vedieť, kde sa slovenský film a jeho inštitúcie nachádzajú, čo o nás vypovedá a akým spôsobom to robí? Reflexia - pomenovanie problémov i kvalít umožňuje napredovanie. Diskusia prehlbuje a kultivuje myslenie o filme i o našej spoločnosti. V neposlednom rade takéto podujatie dáva filmovým tvorcom i divákom jasný signál, že slovenské filmy sú dôležitou súčasťou našej kultúry. A kde sa deje filmová reflexia, tam nemôže chýbať Katedra audiovizuálnych štúdií – jediné pracovisko na Slovensku, ktoré je špecificky zamerané na prípravu filmových vedcov na ich rôznorodé pracovné pozície.

Tento rok bude TSF kvôli pandemickej situácii zase online. Pripojiť sa zdarma môžete nie len k premietaniam slovenských filmov, ale aj k panelovým diskusiám, ktoré budú hodnotiť uplynulý rok v slovenskom filme. Diskusie koncipovala a moderovania sa ujala ako už tradične profesorka z KAS Jelena Paštéková.

O slovenskom dokumentárnom filme bude diskutovať s absolventom KAS Tomášom Hudákom – programátorom mnohých festivalov – a študentkou KAS Barborou Nemčekovou – šéfredaktorkou Kinečka a dramaturgičkou kina v A4. Staršiu generáciu zastupuje Miro Ulman zo SFÚ a publicistka, pedagogička a absolventka predchodcu KAS Viera Langerová v diskusii o hranom filme. Animovaný film bude reflektovaný skôr z pozície praktickej produkcie animátorkou Vandou Raýmanovou a absolventkou KAS Leou Pagáčovou za Asociáciu producentov animovaného filmu. 25. výročiu založenia odborného časopisu o filme Kino Ikon je venovaná diskusia o filmovej vede, na ktorej sa stretnú bývalí pedagógovia KAS Mária Ferenčuhová, Jana Dudková, Martin Kaňuch a absolvent Michal Michalovič zo Slovenského filmového ústavu. Ďalšia diskusia bude venovať pozornosť slovenskému filmu z pohľadu pandemických obmedzení a stretnú sa v nej predstavitelia rôznych filmových inštitúcií.

Súčasťou TSF je aj odovzdávanie cien tým, ktorí vytvárajú prostredie vhodné pre filmovú reflexiu a aj ho tými reflexiami napĺňajú. Zriaďovatelia Ceny Petra Mihálika SFTA, SFÚ, FTF VŠMU, OZ FOTOFO a Stredoeurópsky dom fotografie tento rok ocenili za celoživotný prínos v oblasti slovenskej filmovej vedy profesorku KAS Jelenu Paštékovú. Prvýkrát bude udelená aj cena nedávno zosnulého Pavla Branka od FTF VŠMU, SAPA, SFÚ, FOTOFO, KFN – poputuje do rúk mladého absolventa KAS a zakladateľa distribučnej spoločnosti Film Expanded Mateja Sotníka za sústavný a hodnotný prínos v oblasti slovenskej filmovej kritiky a publicistiky. Treťou cenou je Cena Orbis Pictus pre vydavateľov, ktorú získal časopis o filme Film.sk. Šéfredaktorom je absolvent KAS Matúš Kvasnička a redaktorkami absolventky Jaroslava Jelchová a Mária Ferenčuhová. Oceneným srdečne blahoželáme!

Viac o TSF: tyzdenfilmu.sk/o-prehliadke

Viac o udelených cenách: https://tyzdenfilmu.sk/ocenenia

PROGRAM podujatia: