video: film aj o audiovizuálnych štúdiách

Spektrum vedy - Umenie vedou

Čo a ako vedia robiť filmoví teoretici? Na rozprávaní o filme Záhrada sme sa pokúsili vysvetliť, načo, ako a prečo je dobré rozumieť umeniu a filmu.

aktualizacia Adobe Flash player (bezplatna)

Spektrum vedy je cyklus televíznych dokumentov o činnosti slovenských vedcov a o ich vedeckom prínose. Vznikol v spolupráci Centra vedecko-technických informácií, Slovenskej akadémie vied a Rozhlasu a televízie Slovenska. Jeho jedenásty diel s názvom Umenie vedou predstavuje film Záhrada Martina Šulíka prostredníctvom vedeckej reflexie filmových odborníkov a profesionálov zo susediacich oblastí. Katedru audiovizuálnych štúdií zastupujú: Katarína Mišíková, Václav Macek, Zuzana Mojžišová, Eva Filová, Martin Ciel. Slovenská televízia odvysielala dokument v premiére 4.12. 2012.

Video prevzaté z www.vedatechnika.sk