Vstúp k nám – vstúp do sveta filmového umenia!

Skúmame audiovizuálne umenie rôzneho druhu. Z rozličných strán – sprava i zľava, zhora i zdola, zblízka aj z diaľky. Hľadáme vzťahy  –  ale aj ruptúry – medzi minulosťou a dneškom. Občas sa i snažíme predvídať, kam sa filmové umenie bude uberať v budúcnosti. Máme radi slovenskú, no aj hociktorú inú kinematografiu. A všetky žánre. Píšeme o filmoch, organizujeme filmové podujatia a prehliadky, skúmame teoretické aspekty umeleckej prevádzky. Spájame filmy s divákmi. Máme sa fajn – pridať sa k nám je dobrý nápad. Katedra filmových štúdií FTF VŠMU v Bratislave bude prijímať nové študentky a študentov. Prijímacie konanie sa odohrá v troch dejstvách:

do 9. 12. 2022 treba odovzdať prihlášku

do 9. 1. 2023 treba odovzdať domáce práce

10. 2. 2023 treba prísť na ústny pohovor.

Viac nájdete tu: https://www.vsmu.sk/ftf/novinky/bakalarske-prijimacie-skusky-2023-24-2/