Vychádza zborník hodnotení slovenských filmov z roku 2017

Publikácia (ed. Zuzana Mojžišová) Slovenský film v roku 2017 je zborníkom  edične a autorsky upravených hodnotiacich príspevkov z Týždňa slovenského filmu 2018. Nájdete v nej referáty o hranom filme (Zuzana Mojžišová, Radovan Holub), dokumentárnom filme (Mária Ferenčuhová, Andrea Slováková), animovanom filme (Eva Šošková, Juraj Krasnohorský) aj filmovej kritike (Katarína Mišíková, Martin Ciel).

„Načo nám je každoročný prieskum fungovania domácej filmovej vedy a kritiky? A prečo sú dôležité pravidelné bilancie výsledkov slovenskej audiovizuálnej tvorby? Pretože sa v nich môže zračiť správne/nesprávne fungovanie inštitúcií – od MK SR cez SFÚ, AVF, RTVS, školstva, ale aj živého alebo umŕtveného producentského, produkčného, tvorivého a distribučného zázemia, kvality profesionálnej pripravenosti výroby, pripravenosti k domácej či zahraničnej spolupráci, vzťahu k divákom, k návštevnosti, k domácim a zahraničným festivalom, k témam, ku všetkému kinematografickému a audiovizuálnemu, lebo bola urobená kreatívna práca, ktorá má zmysel. Aj výročné hodnotenia sú prácou, ktorú treba urobiť. Bez ohľadu na prítomnosť a záujem tvorcov. Hodnotenie isto nemá atraktivitu zábavného kvízu Modrý pondelok, ale aj takéto – možno trochu komunitné verejné uvažovanie o slovenských filmoch – nás baví.“  Jelena Paštéková v úvode zborníka príspevkov, ktoré odzneli na Týždni slovenského filmu 2018.