Vyhlásenie členov Katedry audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU

Tri vety

My, členovia Katedry audiovizuálnych štúdií z Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, nedôverujeme tomu, že súčasná vláda je schopná viesť krajinu v súlade s demokratickými princípmi. Máme rešpekt k váhe slova a preto odmietame zahmlievanie a účelové hľadanie nepriateľa namiesto riešenia spoločensko-politickej krízy. Považujeme za neakceptovateľné, aby vyjadrenie hodnotového postoja bolo označované za politikárčenie.

V Bratislave 7. marca 2018

Martin Ciel
Eva Filová
Katarína Mišíková
Zuzana Mojžišová
Jelena Paštéková
Michal Tallo
Anna Lazor
Eva Petrželová
Adam Straka
Petra Sedláková
Dušan Kozák, Ateliér zvukovej skladby FTF VŠMU
Barbora Nemčeková
Robert Kirchhoff, Ateliér dokumentárnej tvorby FTF VŠMU
Barbora Hrínová, Ateliér scenáristickej tvorby FTF VŠMU
Vanda Raýmanová, Ateliér animovanej tvorby FTF VŠMU
Jozef Paštéka, Ateliér scenáristickej tvorby FTF VŠMU
Peter Mojžiš, Ateliér zvukovej skladby FTF VŠMU
Dominika Dudisová
Matej Sotník
Martina Kullačová
Martin Adam Pavlík
Matej Sibyla
Jaroslava Jelchová
Marcel Šedo
Ján Púček, Ateliér scenáristickej tvorby FTF VŠMU
Eva Šošková
Ondrej Slivka, Ateliér animovanej tvorby FTF VŠMU
Ingrid Mayerová, Ateliér dokumentárnej tvorby FTF VŠMU
Peter Markovský, Ateliér zvukovej skladby FTF VŠMU
Naďa Lukačiková, Ateliér dokumentárnej tvorby FTF VŠMU
Dagmar Ditrichová, Ateliér scenáristickej tvorby FTF VŠMU
Mária Ferenčuhová
Marek Šulík, Ateliér dokumentárnej tvorby FTF VŠMU
František Poul, Ateliér zvukovej skladby FTF VŠMU
Alexandra Gabrižová, Festivalové oddelenie FTF VŠMU
Lukáš Šútor
Michael Papcun
Mária Demečková
Ľudovít Labík, Ateliér vizuálnych efektov FTF VŠMU
Lenka Magulová
Peter Kováč
Lucia Kašová, Ateliér dokumentárnej tvorby FTF VŠMU
Lenka Moravčíková-Chovanec, Ateliér dokumentárnej tvorby FTF VŠMU
Peter Pavlac, Katedra réžie a dramaturgie DF VŠMU
Boris Lenko, Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby HTF VŠMU
Soňa Šimková, Katedra divadelných štúdií DF VŠMU
Jana Keeble, grantová manažérka FTF VŠMU
Mária Vargová, Katedra jazykov VŠMU
Patrik Pašš ml., Ateliér animovanej tvorby FTF VŠMU
Marián Urban, Katedra produkcie a distribúcie FTF VŠMU
Alena Bodingerová, Ateliér scenáristickej tvorby FTF VŠMU
Tobiáš Potočný, Ateliér zvukovej skladby FTF VŠMU
Erik Binder
Marcela Žgančíková, Ateliér scenáristickej tvorby FTF VŠMU
Katarína Moláková, Ateliér scenáristickej tvorby FTF VŠMU
Norbert Hudec, Ateliér dokumentárnej tvorby FTF VŠMU
Viera Rybárová, Katedra jazykov VŠMU
Jana Wild, Katedra divadelných štúdií DF VŠMU
Tatiana Rusnáková
Joanna Kozuch, Ateliér animovanej tvorby FTF VŠMU
Martin Šmatlák, Katedra produkcie a distribúcie FTF VŠMU
Jakub Lenčéš
Alexandra Vikarová, Katedra jazykov VŠMU
Rasťo Boroš, Ateliér filmovej a televíznej réžie FTF VŠMU
Andrej Ludvig, absolvent Katedry filmovej a televíznej réžie FTF VŠMU