Záznam diskusie o štúdiu na KAS

26.4.2021 sa konal mini Deň otvorených dverí v online priestore, tentokrát výlučne k doplňujúcim prijímačkám na KAS. Na úvod ponúkli absolventi KAS Monika Lošťáková a Adam Straka svoje skúsenosti so štúdiom na našej katedre a predstavili svoju profesiu. Nasledovala diskusia troch členov katedry - Kataríny Mišíkovej, Martina Ciela a Erika Bindera - o charaktere štúdia na KAS, prijímačkách a možnostiach uplatnenia. Ak ste nestihli živé vysielanie, všetko si môžete pozrieť zo záznamu TU