KFS (KAS) na Týždni slovenského filmu

NovinkaHeadlineČo si myslim o slovenskom filmePodujatia
Diskusie o produkcii 2021 Čaká nás 8. ročník filmovej prehliadky (tentokrát z roku 2021) Týždeň slovenského filmu a naša historicko-teoreticky zameraná katedra pri tejto bilancii nesmie chýbať. Naša profesorka Jelena Paštéková bude ako každý rok erudovane usmerňovať diskusné panely o minuloročnej slovenskej produkcii. Okrem ďalších hostí sa v diskusii o dokumentárnom filme predstaví absolventka KAS Alexandra Gabrižová, naša pedagogička Eva Šošková bude diskutovať o animovanom filme. Príďte s nami polemizovať!Program diskusií:Panel o slovenskom dokumentárnom filme 2022 | 6.apríla o 13:00           Autorky príspevkov: Alexandra Gabrižová, Andrea SlovákováPanel o slovenskom hranom filme 2022 | 7. apríla o 13:00            Autorky príspevkov: Emília Kincelová, Roberta TóthováPanel o slovenskom animovanom filme 2022 | 8. apríla o 13:00            Autori príspevkov: Jakub Spevák, Eva Šošková  Seminár o Petrovi Pišťankovi …

Prihláste sa ku nám! Bakalárske prijímačky budú tento rok špeciálne, magisterské tradičné.

NovinkaHeadlineBlog
Bakalársky stupeň: Každoročne sa prijímacie konanie na náš odbor v bakalárskom stupni (tak ako na ostatné odbory FTF VŠMU) konalo dva dni. Okrem zaslania povinných domácich úloh pozostávalo z testu všeobecného prehľadu v umení, projekcie filmu, recenzie napísanej priamo na prijímačkách a pohovoru. Tento rok skúšame nový model a vy môžete byť pri tom! Povinné domáce práce zostávajú, ale dvojdňové prijímacie konanie nahrádza motivačný list. Máte záujem o štúdium u nás? Pozeráte radi filmy a premýšľate o nich? Napíšte nám o tom, vyznajte sa zo svojich filmových a profesijných túžob a dajte nám jasný signál, prečo by sme vás mali prijať.Prihlášku treba zaslať najneskôr do 15.5.2022Povinné domáce práce pošlite do 15.6.2022Výsledok prijímacích skúšok sa dozviete 26.6.2022 PrihláškaUchádzači sa môžu prihlásiť buď elektronickou formou cez systém ePrihláška, alebo papierovou formou. Preferujeme elektronické prihlášky.Elektronická…

podKASt Evy Filovej a Niny Novákovej

NovinkaHeadlineBlogAktivity študentov
Zo skúseností vieme, že dobré projekty sa často rodia pomerne dlho. Prvá myšlienka o našich katedrových podkastoch pochádza spred možno štyroch rokov. Vyslovila ju Denisa Jašová (naša práve končiaca doktorandka) na piatackom predmete Audiovizuálna prax.  Vtedy sa pripravovali relácie pre študentské rádio TLIS (viac na: https://kas.vsmu.sk/projekty/cinefil/). Tohtoročné piatačky (Martina Kullačová, Anna Lazor, Nina Nováková) dostali za úlohu na tom istom predmete (pod pedagogickým vedením Evy Filovej a Zuzany Mojžišovej) pripraviť prvé relácie. Mnoho polienok sa nám kládlo do cesty, ale aj zásluhou technickej podpory od pánov Vladimíra Slaninku a Matúša Benžu je prvá relácia na svete. Kliknite sem: https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/katedra-audiovizualnych-studii/podkasty/. Eva Filová a Nina Nováková sa rozprávajú o programovaní Filmotéky Kina Lumière, o novom cykle archívnych krátkych filmov s názvom…

Vedy o umení na VŠMU posilňujú

NovinkaHeadlineBlog
Vedecké disciplíny na Vysokej škole múzických umení čakajú veľké zmeny a Katedra audiovizuálnych (filmových) štúdií bude pri tom. Od budúceho školského roka 2022/23 Akreditačná agentúra schválila nový študijný program Teória divadla, filmu a hudby, ktorý budú spoločne realizovať Katedra divadelných štúdií na Divadelnej fakulte, Katedra audiovizuálnych (filmových) štúdií na Filmovej a televíznej fakulte a Katedra teórie hudby a Katedra teórie tanca na Hudobnej a tanečnej fakulte.Interdisciplinárne prepájame nielen teoretické štúdium s praktickými odbormi, ale aj umenovedy venované rôznym múzam. V novom študijnom programe sa budúci študenti budú môcť špecializovať v študijných plánoch divadelné štúdiá, filmové štúdia, tanečné štúdiá, teória hudby alebo hudobná dramaturgia a manažment. Na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia tak získajú možnosť venovať sa nielen svojej domovskej disciplíne, ale aj presahom k iným druhom…

Na KAS chystáme novinku!

NovinkaHeadlineBlogAktivity študentov
PodKASty. Ich spustenie sa nezadržateľne blíži. Ešte treba zopár technických ťažkostí prekonať... a dámy a páni, držte si klobúčiky! Máme úvodné slovo, máme zvučku, máme logo. Dnes som si vypočula pracovnú verziu jedného z budúcich rozhovorov. Naša študentka Anna Lazor sa v nej rozprávala s našou externou doktorandkou Slavomírou Macákovou o štúdiu, práci, košických kinách, výskume, oral history. Zdalo sa mi to veľmi zaujímavé.A máme pripravené už aj ďalšie „čísla“ – Eva Filová sa s Ninou Novákovou porozprávala o zdravotníckych dokumentárnych filmoch, Martina Kullačová s pánom Vladimírom Slaninkom o zvukárskej práci, Zuzana Mojžišová s Barborou Nemčekovou o literatúre a duševnom zdraví... Sme v procese, tešíme sa na spustenie akcie.Zuzana Mojžišová

Noël Carroll a hypnotická sila filmového obrazu

NovinkaHeadlineBlogŠtudentské texty
Seminárna práca Adama Gazdiča o staršom texte amerického teoretika umenia Noëla Carrolla vznikla v rámci predmetu Úvod do kognitívnej filmovej teórie. Študent štvrtého ročníka sa v nej zamýšľa nad Carrollovou argumentáciou a podrobuje ju kritike.Noël Carroll a hypnotická sila filmového obrazuFilmy sa vyznačujú istou neobyčajnou estetickou mocou: dokážu nás vtiahnuť do svojich svetov, hypnotizovať nás svojimi obrazmi, dokážu nás takpovediac absorbovať. Strácame pojem o čase, do istej miery sa zbavujeme vedomia o fiktívnej povahe zobrazovaného, sledujeme v čase organizovanú hru svetla v tmavej miestnosti, častokrát s inými ľuďmi. Ako vysvetlíme túto pripútavajúcu moc filmového obrazu? Ako sa z pohyblivých filmových obrázkov stalo dominantné masové umenie, prístupné naprieč hranicami kultúry či triedy?  Čo robí reakciu na filmový obraz intenzívnejšou v porovnaní s umeleckými druhmi ako napríklad opera či divadlo?V roku 1985  Noël…

Obrazy starého a nového sveta

NovinkaHeadlineBlogČo si myslim o slovenskom filmeŠtudentské texty
Filmová a televízna fakulta VŠMU ponúka program študentskej mobility Erasmus+ a KAS zabezpečuje pre zahraničných študentov prednášky o dejinách slovenského filmu. Každý semester sa tak v triede (či už naozajstnej alebo virtuálnej - online) stretnú mladí ľudia z rôznych kútov sveta. Najčastejšie z Európy, niekedy i z Ázie. Slovenské filmy, ktoré študentom premietame, tak fungujú nie len ako kultúrne ale aj generačné mosty. Dôkazom je semestrálna esej Josefine Aagaard – študentky z Dánska – o dokumentárnom filme Dušana Hanáka Obrazy starého sveta (1972). What I learned about modern society and death from the film Pictures of the Old World by Dušan Hanák  A brief introduction to Pictures of the Old World and director Dušan Hanák Pictures of the Old World is a documentary shot on black and white film from 1972, although not released to the public until 1988 (IMDB). In a montage the film follows separate older people whose daily…

Dvojpohľad na Fongopolis

NovinkaHeadlineBlogČo si myslim o slovenskom filmeŠtudentské texty
Dnes sa končí skúškové obdobie zimného semestra – seminárne práce sú dopísané a skúšky zložené. Jednými z  „plodov“ uplynulého semestra sú aj seminárne práce dvoch štvrtákov písané na predmet Súčasný slovenský animovaný film. Ich úlohou bolo reflektovať slovenský animovaný film Fongopolis (2014) od Joanny Kożuch. Obaja za hlavnú tému filmu považujú kritiku modernity. Avšak kým jeden ju číta cez satiru modernistických urbánnych symfónií, druhý ju vníma ako demonštráciu pojmu tekutej modernity.FongopolisMatej AmbrošSymfónie a ódy na veľkomestá nie sú vzhľadom na históriu kinematografie ničím unikátnym. Pri charakteristike tematiky filmového debutu animátorky Joanny Kożuch by sa však museli vo vzťahu s niektorými slovami použiť úvodzovky. Krátky animovaný film Fongopolis z roku 2014 začína s prihliadnutím na jeho ďalší kauzálny vývoj celkom povznášajúco. Prostredníctvom fotografií a iných dokumentov spoznávame životnú cestu…

Eva Filová vo Večeri s Havranom

NovinkaHeadlineBlogPodujatia
Kto sa bojí žien? Pýtal sa Michal Havran vo svojej televíznej relácii Večera s Havranom. Z pohľadu sociálnej antropológie sa snažila odpovedať Danijela Jerotijevič. Porozprávala napríklad o tom, aké ženy boli, či sú vnímané v určitej sociálnej skupine ako čarodejnice alebo ako rod vnímali lovci a zberači. Rodová expertka Zuzana Maďarová hovorila o strachu zo žien v politike, ale aj o tom, ako sa spoločnosť za 30 rokov fungovania feministickej organizácie Aspekt zmenila a či sú texty rovnomenného časopisu stále aktuálne. Pedagogička z KAS Eva Filová predstavila stereotypné obrazy žien v slovenských filmoch. Aké sú filmové ženy? Krotké, trpiace... Aké sú ženské postavy vytvorené mužmi a aké tie, ktoré vytvorili ženy? Viac sa dozviete v archíve RTVS, kde si reláciu môžete pustiť online. A nebojte sa! https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14084#849

Mali sme pracovný seminár!

NovinkaHeadlineBlogPodujatia
V utorok 14. 12. celé popoludnie. Vlastne až do večera. Za študentstvo boli prítomní všetci z Katedry audiovizuálnych štúdií, za pedagógov takmer všetci. Poslucháčky a poslucháči postupne – počnúc prvým ročník a končiac piatym – predstavovali v približne päťminútových prezentáciách svoje budúce ročníkové a záverečné práce. Ich témy, základné otázky, metódy výskumu a spracovania, filmový materiál, študijnú literatúru. Občas sme cez zdieľanú obrazovku videli powerpoint. Po každom odprezentovaní sa rozvinula debata, občas kratšia, občas dlhšia. Zapájali sa najmä vyučujúci, ale ozývali sa aj študentské otázky, rady, upozornenia, predovšetkým služobne starších na adresu mladších, čo je pochopiteľné. Primárnym zmyslom podujatia bolo naštartovať prácu poslucháčok a poslucháčov na ročníkových a záverečných zadaniach a navzájom si poradiť a inšpirovať sa. Pridružili sa aj iné benefity – niektorí sa vôbec prvý raz (aspoň online) videli,…