Najmä o humore, ale ešte raz aj o Invalidovi

NovinkaHeadlineBlogŠtudentské texty
Prednedávnom sme tu zverejnili dve recenzie filmu slovenského režiséra Jonáša Karáska Invalid. Dnes pribúda ďalší text. Napísal ho druhák z Katedry filmových štúdií Maximilián Hrmo. Autor sa vo svojej úvahe venuje prednostne humoru a problémom spojeným s jeho vytváraním a následne aj jeho prijímaním. V priestore slovenskej kinematografie a jej percepcie je podobné rozmýšľanie dôležité. Hovorí sa, že „povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si“. A možno ešte väčšmi platí a presnejšie výsledky prináša takáto obmena zaužívaného: „Povedz mi, na čom sa smeješ, a ja ti poviem, čo si zač.“Maximilián je presvedčený o tom, že „humor môže poľudštiť postavy a udalosti zobrazené pohyblivými obrázkami, vďaka čomu sú pre divákov pútavejšie a presvedčivejšie“ a aj o tom, že „humor je v podstate, a veľmi zjednodušene, mocným nástrojom na vytvorenie spoločného zmyslu pre ľudskosť. Podporuje zmenu.“ Nedá sa s ním nesúhlasiť. Čítajte!Zuzana…

Absolventské debaty a prednášky

NovinkaHeadlinePodujatiaŠtudentské texty
V piatok 31. marca 2023 sme na katedre pokračovali druhým dielom podujatia Stretnutie s absolventom. Po Eve Križkovej, ktorá nás navštívila začiatkom decembra minulého roka, pán profesor Václav Macek pozval na debatu režiséra, scenáristu a producenta Ivana Ostrochovského. Projekciu Ostrochovského filmu Služobníci (2020) vo veľkej kinosále lektorsky uviedol druhák Maximilián Hrmo – jeho šikovný  text si môžete prečítať nižšie. Po premietaní sa zhováral – zas raz druhák – Eduard Slamka s hosťom o filmovaní, hľadaní tém, rešeršovaní, čiernobielosti, zháňaní peňazí, štúdiu, kolobehu autorského kalendára, spolupracovníkoch... Po moderovanej debate dostalo aj hľadisko priestor na položenie otázok. Nebolo nás veľa, ale kto bol, domnievam sa, musel sa cítiť príjemne. Opäť sme sa čo-to dozvedeli, študentky a študenti dostali možnosť nazrieť do ďalších profesijných dvierok. Tak opäť nabudúce v ďalšom školskom roku.Lektorský úvod…

Medzinárodné vedecké konferencie

NovinkaHeadlineBlogPodujatia
Súčasťou práce filmových teoretikov a historikov je vedecký výskum, ktorého výsledky možno nie len publikovať, ale aj naživo prezentovať na vedeckých fórach a priamo tak poskytnúť iným vedcom k pripomienkovaniu a k diskusii. Vedecké konferencie bývajú domáce i medzinárodné s konkrétnou zastrešujúcou témou. Nižšie nájdete dva tzv. Call For Papers – jedna výzva na prihlásenie je od rumunskej univerzity a druhá od výskumného kultúrneho inštitútu v Litve. Nájdete v nich tému, ktorá vás zaujala alebo sa jej už venujete pri písaní ročníkovej/absolventskej práci, profesionálnom vedeckom výskume či umeleckej činnosti? Prihláste sa! Screening Social and Economic Transformations in East-Central Europe: Film and Television as Writers and Rewriters of post-1989 HistoryCluj-Napoca, Babes-Bolyai University, November 10-11, 2023Abstracts submission deadline: August 15, 2023Conference dates: November 10-11, 2023This two-day interdisciplinary…

Piati turisti a les

NovinkaHeadlineBlog
V sobotu sme sa vybrali na celkom vážnu túru: Pernek – Sedlo Javorina – Skalnatá – Kuchyňa. Sedemnásť kilometrov. Prevýšenie 620 metrov do kopca, 613 z kopca. Slniečko, vietor, dážď. Vtipná poveternosť, ako sa na prvý apríl sluší a patrí. Okrem krás prírody – srnky, potok, stromy, menlivá obloha, fialové kvietky zimozelene a žlté blatúchov – sme sa čo-to dozvedeli o histórii a baníctve. Takže aj mozog mala poživeň, nielen oči a svaly. Chodili sme a fotili sme, občas aj na niečo smiešne narazili. Boli sme spolu.Zuzana Mojžišová

Chceš sa naučiť na doktorskej úrovni rozpitvávať kinematografiu?

NovinkaHeadlineBlog
Na Katedre filmových štúdií je možné – po úspešnom prejdení prijímacím konaním – od budúceho školského roka nastúpiť na externé doktorandské štúdium.Téma: Audiovizuálna tvorba Dušana TrančíkaŠkoliteľ: prof. Martin Ciel, PhD.Anotácia: Analyticko-interpretačná práca, forma monografie. Sledovanie a pomenovanie základných kontextov Trančíkovej dokumentárnej a hranej filmovej tvorby a vzťahu fiction/nonfiction v jeho autorskej tvorbe. Rozbor jednotlivých diel – pomenovanie autorského gesta, špecifického štýlu a základných štylistických figúr výrazovej roviny. Tematický rozbor a interpretácia, reflexie hlavných a prelínajúcich sa tematických okruhov. Kontext referenčného sociálno-politického pozadia a zásadný vplyv dispozitívu na autorovu tvorbu. Trančíkove filmy ako sociálny konštrukt, umenie ako reflexia skutočnosti a výpoveď o nej. Text práce by mal ukázať v intenciách metodológie Roberta Rosenstonea vzťah histórie…

Filmové múzeum á la Berlín

NovinkaHeadlineBlog
Počas hľadania inšpirácie pre navrhované múzeum kinematografie, na ktorom pracuje naša štvrtáčka Žofia Ščuroková, som minulý týždeň navštívil nemeckú kinematéku v Berlíne. Keby sa niečo podobné podarilo vybudovať v nevyužitých priestoroch Hurbanových kasární v Bratislave, bolo by to skvelé.Václav Macek 

Prihlás sa na magisterské štúdium!

NovinkaHeadlineBlog
Dvere máme dokorán otvorené, milé bakalárky, milí bakalári. Už onedlho bude u nás na Katedre filmových štúdií prebiehať prijímacie konanie na štúdium magisterského stupňa (študijný program Teória divadla, filmu a hudby).  Uchádzačky a uchádzači sa najneskôr do 20. 4. 2023 musiaprihlásiť prostredníctvom systému ePrihláška. Termín prijímacej skúšky:  26. 6. 2023prezenčne na adrese FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava. Okrem iného je podmienkou pre prijatie zaslanie požadovaných domácich prác výlučne elektronicky na mail zuzana.mojzisova@vsmu.sk  a jakub.medvecky@vsmu.sk  najneskôr do 10. 6. 2023.Povinné domáce práce sú tieto: Projekt magisterskej záverečnej práce, ktorému sa chcú uchádzači venovať počas magisterského štúdia v nasledujúcej štruktúre:1. krátka anotácia v rozsahu cca. 1-3 NS so základnými tézami a konceptom2. tri bibliografické referencieVedecká štúdia v rozsahu cca. 40 NS z oblasti dejín alebo teórie umenia, či…

Jarný pracovný študentský seminár

NovinkaHeadlineBlogPodujatia
Dvadsiateho tretieho apríla 2013 bol na tomto mieste uverejnený prvý príspevok – takmer pred desiatimi rokmi. Uverejňujeme tu svoje texty, názory, postrehy, správy zo života najmä pracovného a školského, ale občas aj čosi osobnejšie. Nepravidelne a deravo, no predsa je tu sčasti zaznamenaný beh našich životov. Vlastne akoby sme si spoločnými silami písali denník. Dnes (24. 3. 2023) sme  napríklad  mali v Barcu jarné kolo pracovného seminára. Prišla väčšina študentiek a študentov, väčšina pedagogičiek a pedagógov z katedry. Poslucháči jednotlivo a postupne – od najnižšieho k vyšším ročníkom – referovali o tom, kam sa so svojím výskumom a písaním  od jesenného seminára posunuli. Následné kratšie či dlhšie diskusie mali vždy ten istý cieľ: pomôcť dobre mienenou radou. Témy máme, ako každý rok, pestré, ak sa autorkám a autorom ročníkových a záverečných prác bude dariť, môžeme v obhajobných komisiách očakávať poučné čítanie –…

Profesor Martin Ciel

NovinkaHeadlineBlog
Vo štvrtok 23. 3. 2023 pani prezidentka Zuzana Čaputová v prezidentskom paláci vymenúvala a FB statusovala: „Gratulujem tridsiatim šiestim novým profesorom a profesorkám, ktorých som vymenovala do funkcie. Oddnes budú reprezentovať akademický svet všetkým, čo hovoria, a všetkým, čo robia. Platí to tým skôr, že dnes vymenovaní profesori a profesorky reprezentujú ekonomické, právne, humanitné a umelecké odbory, ktoré sú úzko prepojené s politickou a kultúrnou úrovňou spoločnosti, a tiež so schopnosťou čeliť kritickým momentom. Demokratická a občianska spoločnosť potrebuje kultúru v tom najširšom chápaní. Prajem im pri napĺňaní ich neľahkého poslania veľa energie a úspechov."Medzi tými tridsiatimi šiestimi bol aj pán docent, teda vlastne profesor Martin Ciel. Gratulujeme a tešíme sa!

Dvojpohľad: Invalid

NovinkaHeadlineBlogŠtudentské texty
Nestáva sa za posledných sto rokov často, aby sme sa naozaj veselo smiali na slovenskej čiernej komédii. A to takmer celých sto minút, čo trvá. Asi sa to vlastne ešte nikdy nestalo. Film scenáristu Tomáša Dušičku, režiséra Jonáša Karáska a všetkých ostatných zúčastnených je skvelá  správa pre našu kinematografiu. Druháčky Tereza Kravecová a Vanessa Suchá sa Invalidovi pozreli na zúbky a trošku si aj zauvažovali o hraniciach (ne)korektnosti humoru. Prečítajte si... Vozíčkar, Róm a gay vojdú do baru...Áno, naozaj sa to stalo. Po približne dvadsiatich rokoch na Slovensku vznikla nefalšovaná komédia.  Bez klasického hereckého ansámblu à la Ján Koleník a Táňa Pauhofová, bez vtipných sekvencií, ktoré môže za vtipné považovať iba tak skupina senioriek s prosečkom v ruke na ladie’s night v kinokomplexoch, a najmä bez prvoplánových replík natrieskaných vo väčšine národných filmárskych ‚skvostov‘, bez ohľadu na žáner. Invalid Jonáša…