Študentské konfrontácie 2015 - hraný a animovaný film

PodujatiaNovinkaBlogAktivity študentov
Ďalšie tohtoročné Študentské konfrontácie sa uskutočnia 10.4.2015 v Barcu FTF VŠMU. Tentokrát vás okrem Katedry audiovizuálnych štúdií pozýva Ateliér filmovej a televíznej réžie a Ateliér animovanej tvorby. Na projekcii a reflexii študentských filmov radi privítame pedagógov, autorov filmov i širokú verejnosť. Podujatím budú sprevádzať doc. Katarína Mišíková, PhD. a Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD. Program: 8:00     projekcia (96 min.)Martina Buchelová: Vezmi mi ju domov (10 min.) Martina Buchelová: Zelená Vlna (11 min.) Boris Gomolčák: Zabudnite na Macbetha  (11 min.) Martin Hnát: Noc v hoteli, izba č. 306  (6 min.) Martin Kazimír:  Martini Shot  (22 min.) Petra Albertyová:  Nekonečný príbeh dedka a babky (12 min.) Peter Martinka: Hendikepovaná schránka (11 min.) Martin Machalik: Circle Pit  (5 min.)  Marta Prokopová: Rodina – základ života (4 min.) Zuzana Žiaková: Tiene (4 min.)  10:00   reflexiaErik Binder: Zelená…

Nové skriptá o dejinách svetového filmu!

PublikácieHeadlineNovinka
Vysoká škola múzických umení s finančnou podporou AVF vydala elektronické skriptá Kapitoly z dejín svetového filmu. Autorky Katarína Mišíková, Eva Filová, Monika Mikušová - vyučujúce bakalárskeho predmetu Dejiny svetového filmu - pripravili tieto skriptá pre študentov realizačných ateliérov. Skriptá sú aj pre širokú verejnosť k dispozícii na našej webovej stránke presne TU.

Študentské konfrontácie 2015 - dokumentárny film

NovinkaHeadlinePodujatia
Katedra audiovizuálnych štúdií a Ateliér dokumentárnej tvorby pozývajú dňa 27. 3. 2015 do Barca Filmovej a televíznej fakulty na ŠTUDENTSKÉ KONFRONTÁCIE - projekciu a reflexiu filmov študentov Ateliéru dokumentárnej tvorby. Moderátorkou podujatia bude filmová teoretička a pedagogička KAS doc. Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, PhD. Na Študetnských konfrontáciách srdečne privítame autorov filmov, študentov a pedagógov VŠMU a širokú verejnosť. Program:8:00 projekcia (97 min)Blok 1 – Ročníkové filmy a cvičeniaPotlesk, prosím (r. Eliška Anna Vojtková, 18:13 min) 100% Life (r. Marek Franko, 11:12 min) Pocit domova (r. Kristína Schnirzová, 7 min) Pokus Denis (r. Tereza Michalová, 15:37 min) Dvor (r. D. Vlnová, 7:17) Ďakujem, už mám dosť (r. Silvester Terezka, 16: 27) Medzipristátie (r. Eduard Cicha, 21 min)  9:45 projekcia (142 min)Blok 2 – Bakalárske a magisterské filmyObedové menu (r. Simona Schurdáková, 27 min) Toto nie je hra (r.…

Ako písať o filme?

NovinkaHeadlinePodujatia
Tejto otázke sa bude venovať kritický workshop, ktorý prebehne počas Febiofestu 25. 3. o 10:00 v Kine Lumière v K2. V prednáškovej časti workshopu sa účastníci dozvedia o základných prístupoch k filmovému písaniu, ich možnostiam v rôznych typoch médií a o tom, ako prekonávať konvenčné premýšľanie o filmových dielach. Prostredníctvom analýzy recenzií a kritík sa budú zaoberať otázkami ako sa o filmoch hovorí v domácich masmédiách. V druhej časti workshopu si po projekcii krátkeho filmu účastníci overia v praxi teoretické východiská vo vlastných textoch, v diskusii, prípadne záverečnej konzultácii napísaných prác. Workshop a diskusiu povedie filmová publicistka Žofia Bosáková z Katedry audiovizuálnych štúdií. Cieľovou skupinou workshopu sú študenti stredných a vysokých (filmových) škôl, ale aj mladí záujemcovia o film. Počet účastníkov je obmedzený na 10.  Registrácia prebieha na adrese akopisatofilme@gmail.com.

Skúmame film. Môžeme hovoriť o (filmovej) vede?

NovinkaAnketaHeadline
Na anketovú otázku Skúmame film. Môžeme hovoriť o filmovej vede? odpovedali viac i menej vážne pedagógovia a študenti Katedry audiovizuálnych štúdií: Monika Mikušová: Presvedčte sa sami, napríklad TU. Martin Ciel: "Výskumy početných odborníkov už otázku značne zatemnili a je pravdepodobné, že keď budú pokračovať, už onedlho nebudeme rozumieť vôbec ničomu" (Mark Twain, 1906). Takže jasné, môžeme hovoriť o vede. Veď čo iné ako veda by mohlo byť uvažovanie o systéme dynamických audiovizuálnych obrazových aktantov organizovaných podľa sekvenčného dispozitívu, ktoré sa zaoberá formalizáciou, hľadaním skrytého procesu a zmyslu, reflektovaním štruktúrnych modelov a pomenúvaním siete simultánnych vzťahov, no nie? Zuzana Mojžišová: Môžete pokojne hovoriť o filmovej vede. Ja si idem pozrieť nejaký film. Katarína Mišíková: Audiovizuálne štúdiá neskúmajú len film, ale celé spektrum fenoménov…

Študenti KAS lektormi Filmotéky Kina Lumière

NovinkaAktivity študentovHeadline
Od marca 2015 začína stála spolupráca Katedry audiovizuálnych štúdií s Filmotékou – Študijnou sálou Slovenského filmového ústavu v Kine Lumière. Naši poslucháči budú lektorsky uvádzať slovenské filmy, kultivovať si tak svoje teoretické a prezentačné schopnosti a popularizovať slovenskú kinematografiu. Sledujte aktuálne programové bulletiny Filmotéky a príďte povzbudiť svojich kamarátov a spolužiakov.

Čo si o slovenskom filme myslia zahraniční študenti?

NovinkaHeadlineŠtudentské texty
FTF VŠMU ponúka pre zahraničných študentov z programu Erasmus jednosemestrálny kurz v Anglickom jazyku a Katedra audiovizuálnych štúdií zabezpečuje predmet Dejiny slovenskej kinematografie. Podmienkou jeho úspešného ukončenia je odovzdanie eseje o jednom z odpremietaných slovenských filmov. Tri najzaujímavejšie práce zo zimného semestra 2014 si môžete prečítať nižšie. Reflektujú filmy Rodná zem (1953), Slnko v sieti (1962)  a Odchádza človek (1969). The Film and Television Faculty at Academy of Performing Arts offers to foreign Erasmus students one semester course in English and The Department of Audiovisual Studies provides a subject History of Slovak Cinema. There is condition for successful ending of the semester – to write essay about one of the presented slovak films. You can read the most interesting essays written in winter semester 2014 below. They reflects films Native Land (1953), The Sun in a Net (1962) and The…

Slovenská kinematografia po roku 1989 v časopise Kino Ikon

NovinkaPublikácieHeadline
Katedra audiovizuálnych štúdií VŠMU spolu s Ústavom divadelnej a filmovej vedy SAV riešia grantový projekt APVV (č. APVV-0797-12) pod názvom Slovenská kinematografia po roku 1989. Riešitelia projektu sa sústredia na podoby slovenského filmu v nadväznosti na inštitucionálne, ekonomické a legislatívne zmeny po roku 1989. Skúmajú hraný, dokumentárny a animovaný film. Jedným z mnohých výstupov projektu je aj tematický blok v časopise Kino Ikon pod názvom Štvrťstoročie osamostatňovania: Slovenská kinematografia po roku 1989. Z našej katedry do neho svojimi textami prispeli Mária Ferenčuhová mapujúca dokumentárny film a Katarína Mišíková píšuca o postmodernom rozprávaní v hranom filme. Okrem príspevkov v tematickom bloku je v novom čísle aj pokračovanie štúdie Evy Filovej o SNP vo filme, či článok študenta Marcela Šeda o filme v kontexte japonského umenia. Súčasťou nového Kina Ikonu je aj nové číslo študentského občasníka Frame.…

Čo si myslím o slovenskom filme... Rukojemník

NovinkaHeadlineČo si myslim o slovenskom filme
Juraj Nvota sa v novom kinofilme Rukojemník znova obzerá do socialistickej minulosti. Príbeh zasadil do pohraničného územia a tým „titulným“ rukojemníkom je chlapec rodičov, ktorí emigrovali na západ. Film v majoritnej slovenskej koprodukcii bol nominovaný na Českého leva v štyroch kategóriách. Českí filmoví profesionáli svoj názor vyjadrili nomináciou. A čo slovenské kritičky z KAS? Zuzana Mojžišová: Spisovateľ Peter Pišťanek opisuje vznik knihy Rukojemník a rovnomenného filmu Juraja Nvotu v Autorskej poznámke na konci románu takto: „Dakedy na konci roku 2010 ma oslovil filmový producent, dramaturg a scenárista Marian Urban, s ktorým ma spája dlhoročné osobné priateľstvo, že by bol rád, keby sme spolu napísali scenár k rodinnému filmu (...). Spomenul som si, že mám niekde v počítači rôzne útržky príbehov inšpirovaných svojím vlastným detstvom. Sporadicky som ich uverejňoval v internetovom magazíne inZine, no  hoci…

Čo si myslím o slovenskom filme... Comeback

NovinkaHeadlineČo si myslim o slovenskom filme
Väzni v Ilave, bezprostredne po premiére filmu Comeback, vyplnili dotazník s otázkami. Týkali sa ich osobného hodnotenia filmu, názoru na prevýchovu väzňov ale aj ich vlastných trestov. Blog KAS pokladá svojim pedagógom len jednu otázku: Čo si myslíte o novom dokumentárnom filme Mira Rema Comeback? Žofia Bosáková: Comeback s malým c sa spája so znovuobjavením postáv v hviezdnom odlesku mediálnych kanálov. Rovnomenný slovenský film sa ironicky pohráva s takýmito konotáciami, keď do centra reflektorov uviedol väzňov z Ilavy. Comeback prevracia zaužívanú cestu od nuly na vrchol, lebo Miro a Zlatko sa zväčša pohybujú v sférach, keď je aj tá lepšia voľba stále veľmi zlá. Celkom kruté rezy do každodenných trivialít robia z divákov zvedavých voyeurov súčinne s atraktívnou filmovou štylistikou. Jednoduché hľadanie vinníka a ukazovanie prstom ,,vy za to môžete" tento film našťastie neponúka. Mária Ferenčuhová: Miro…