video: film aj o audiovizuálnych štúdiách

NovinkaHeadline
Spektrum vedy - Umenie vedou Čo a ako vedia robiť filmoví teoretici? Na rozprávaní o filme Záhrada sme sa pokúsili vysvetliť, načo, ako a prečo je dobré rozumieť umeniu a filmu. var flashvars = {}; flashvars.file = "http://kas.vsmu.sk/fileadmin/video/1211_Umenie_vedou.mp4"; flashvars.image = "http://kas.vsmu.sk/fileadmin/video/1211_Umenie_vedou.jpg"; flashvars.backcolor = "#FFFFFF"; flashvars.screencolor = "#000000"; // flashvars.bufferlength = '6'; // flashvars.volume = '80'; // flashvars.logo = "logo.gif"; var params = {}; params.quality = "high"; params.allowscriptaccess = 'always'; params.allowfullscreen = "true"; var attributes = {}; attributes.id = "video"; swfobject.embedSWF("http://kas.vsmu.sk/fileadmin/video/player.swf", "myContent", "512", "308", "9.0.115", false, flashvars, params,…

Chceli by ste študovať film?

NovinkaHeadline
Na Katedre audiovizuálnych štúdií študenti vytvárajú svoje autorské diela, sú v kontakte so súčasnými trendami a postavami slovenskej kinematografie všetkých generácií. Súčasne majú prístup k rozšírenému poznaniu dejín svetovej kinematografie – od jej začiatkov až po najsúčasnejšiu podobu. Rozvíjanie analytického myslenia na seminároch a schopnosti vyjadrovať svoje názory písanou aj ústnou formou je pridanou hodnotou štúdia v dobe, keď je nevyhnutné vedieť prezentovať svoju prácu v konkurenčnom prostredí. Úspešní absolventi a absolventky porozprávali o tom, čo sa naučili a ako získané skúsenosti ovplyvnili ich súčasnú žurnalistickú, organizátorskú a programovaciu prácu.  Daniel Bernát, šéfredaktor Film.sk Momentálne pôsobím ako šéfredaktor mesačníka Film.sk. Okrem toho, čo je samozrejmé, mi štúdium filmovej vedy poskytlo aj impulz na hľadanie možností publikovania. Boli sme nútení písať, kontaktovať redakcie denníkov a…