Čo si o slovenskom filme myslia zahraniční študenti?

FTF VŠMU ponúka pre zahraničných študentov z programu Erasmus jednosemestrálny kurz v Anglickom jazyku a Katedra audiovizuálnych štúdií zabezpečuje predmet Dejiny slovenskej kinematografie. Podmienkou jeho úspešného ukončenia je odovzdanie eseje o jednom z odpremietaných slovenských filmov. Tri najzaujímavejšie práce zo zimného semestra 2014 si môžete prečítať nižšie. Reflektujú filmy Rodná zem (1953), Slnko v sieti (1962)  a Odchádza človek (1969).

The Film and Television Faculty at Academy of Performing Arts offers to foreign Erasmus students one semester course in English and The Department of Audiovisual Studies provides a subject History of Slovak Cinema. There is condition for successful ending of the semester – to write essay about one of the presented slovak films. You can read the most interesting essays written in winter semester 2014 below. They reflects films Native Land (1953), The Sun in a Net (1962) and The Man is Leaving (1969). 

Daniel Mielcarek, Germany - Native Land (1953)

René Raab, Germany - The Sun in a Net (1962)

Andrei Sendrea, Romania - The Man is Leaving (1968)