FTF VŠMU

Katedra audiovizuálnych štúdií

Svoradova 2

813 01 Bratislava

Katedra audiovizuálnych štúdií: kas.ftf.vsmu@gmail.com

Vedúca katedry: misikovakatarina@gmail.com

Správkyňa webu: citarka@gmail.com

Facebook: Katedra audiovizuálnych štúdií, Kinofil/M