Študentské filmy

Hoci v náplni Katedry audiovizuálnych štúdií nie je učiť nakrúcať filmy, dáva svojim študentom, budúcim filmovým teoretikom, historikom a kritikom, možnosť vyskúšať si aj praktickú filmárčinu. Na bakalárskom stupni každý študent prejde projektom Oral history, výsledkom ktorého je audiovizuálny záznam rozhovoru so starším filmovým tvorcom alebo kreatívnym filmovým pracovníkom, vytvorený v spolupráci so študentmi prakticky zameraných katedier (kamera, strih, zvuk, produkcia). Na magisterskom stupni v rámci predmetu Filmový projekt študenti v spolupráci s ďalšími katedrami vytvárajú krátke desaťminútové dokumentárne alebo hrané filmy, ktorými sa vyjadrujú k minulosti alebo dnešku slovenskej kinematografie. Cieľom je hravo pristúpiť k téme, živo ju reflektovať, tvorivo presiahnuť suchú reportážnosť či encyklopedickosť. Prípustná je forma mockumentu, môže ísť aj o pátranie po fiktívnej udalosti. Vítaná je práca s archívnym (nielen filmovým) materiálom a zaradenie ukážok z filmu.

Filmy študentov KAS: