Turistická trasa Padova – Benátky pracovne

NovinkaHeadlineBlogPodujatia
Filmologické konferencie, domáce aj medzinárodné, patria k nášmu životu. Nejde len o frčku do CVčka, ale o pracovné stretnutia s odborníkmi z fachu či príbuzných disciplín, o zdieľanie poznatkov z dlhodobých či čiastkových, rozpracovaných výskumov, o ktorých sa pri každodennom kolobehu nemáme šancu dozvedieť, o výmenu informácií, prezentáciu stavu v danej oblasti. Konferenčné príspevky sú takou hutnou maggi kockou, lebo v krátkom časovom priestore (20 minút) treba predstaviť základné východisko, problematiku, príklady a závery, ktoré poskytnú dostatočný prehľad a impulz do diskusie.Interdisciplinárne zameraná Fakulta lingvistickej a kulturálnej komparistiky na Univerzite Ca´ Foscari Venezia, v ktorej ponuke figuruje vyše 20 jazykov, má už niekoľko rokov vo svojom študijnom programe tému holokaustu v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe. Aj ústrednou témou konferencie bol holokaust: Memories of the Shoah Narrative Forms…

Dvojpohľad: Mlčanie

NovinkaHeadlineBlogŠtudentské texty
V aktuálnom študentskom dvojpohľade vám prinášame semiotickú analýzu filmu Ingmara Bergmana Mlčanie. Texty vznikli na zadanie v rámci predmetu Filmová teória, ktorý vedie profesor Martin Ciel. Kým prvá autorka Nina Ulická študuje u nás už tretí ročník, druhá autorka Bianca Krajčovičová – Slovenska študujúca v Čechách - sa k predmetu pripojila len tento rok cez program študentských mobilít Erazmus. Nina UlickáŠvédsky režisér Ingmar Bergman vo svojej dráme Mlčanie z roku 1963 prezentuje na príbehu dvoch odcudzených sestier Ester a Anny a Anninho syna, ktorí sa spoločne ocitli v neznámej krajine, sociálnu kritiku neschopnosti medziľudskej komunikácie.Mlčanie je v snímke prítomné hneď v niekoľkých vrstvách. V tej elementárnej je súčasťou deja, nakoľko interakcia medzi sestrami je na bode mrazu. Každý pokus o kontakt, či už fyzický alebo slovný, je odmietnutý či prerušený. Po tom, ako Ester v úvodnej scéne vo vlaku začne…

Tri a pol poznámky na okraj

NovinkaHeadlineBlogPodujatia
V dňoch 17. až 21. apríla 2023 na pôde FTF VŠMU prebehli panelové diskusie a ďalšie akcie v rámci podujatia Týždeň slovenského filmu. Panely zaplnili malú kinosálu Barco, slovenské filmy sa premietali v prednáškovej sále Slovenskej národnej galérie, ktorá dočasne slúži ako kinosála. Pri niektorých príspevkoch sa na chvíľu zastavím, nepôjde o reportáž, skôr o voľné uvažovanie nad vybranými problematickými oblasťami.Tekuté piesky akademizmuFilmová veda – to nie sú iba písmenká vo výkazoch. Písmenká sú zameniteľné, pominuteľné, včera Áčka, dnes Véčka, zajtra hoci Zetká (hnusná predstava). Postup pre nezasvätených: autor/ka, ak učí na škole na plný úväzok, na konci roku musí vykázať svoju publikačnú činnosť, z čoho sú frčky pre školu a následná dotácia; vyplní toľko formulárov, koľko má publikovaných položiek. Formulár – to sú všelijaké identifikátory, názvové, autorské, vydavateľské údaje, pracovisko autora/ky, oblasť výskumu,…

Krst zborníka aj so študentskými textami

NovinkaHeadlineBlogPublikáciePodujatiaŠtudentské texty
Minulý rok na Týždni slovenského filmu (TSF) prebehol interdisciplinárny seminár o Petrovi Pišťankoví. Tento rok na TSF prebehne krst zborníka z tohto podujatia. Popri renomovaných prispievateľov z oblasti literatúry, filmu a divadla sa so svojimi príspevkami zapojili aj naši študenti Zuzana Goleinová, Matej Ambroš a Adam Gazdič. Príďte podporiť mladých autorov v ich publikačnej a akademickej činnosti!

Týždeň slovenského filmu 2023

NovinkaHeadlineBlogPodujatia
Každoročný Týždeň slovenského filmu sa bude tentoraz odohrávať od 17. do 23. apríla. A to výnimočne hneď na dvoch miestach - u nás na filmovej fakulte a v Slovenskej národnej galérii. Na programe budú panelové diskusie o filmovej vede, dokumentárnom + hranom + animovanom filme, prezentácie dvoch zborníkov, seminár, komentované premietanie ukážok a projekcie viacerých filmov z minuloročnej tvorby. Program priložený...

Najmä o humore, ale ešte raz aj o Invalidovi

NovinkaHeadlineBlogŠtudentské texty
Prednedávnom sme tu zverejnili dve recenzie filmu slovenského režiséra Jonáša Karáska Invalid. Dnes pribúda ďalší text. Napísal ho druhák z Katedry filmových štúdií Maximilián Hrmo. Autor sa vo svojej úvahe venuje prednostne humoru a problémom spojeným s jeho vytváraním a následne aj jeho prijímaním. V priestore slovenskej kinematografie a jej percepcie je podobné rozmýšľanie dôležité. Hovorí sa, že „povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si“. A možno ešte väčšmi platí a presnejšie výsledky prináša takáto obmena zaužívaného: „Povedz mi, na čom sa smeješ, a ja ti poviem, čo si zač.“Maximilián je presvedčený o tom, že „humor môže poľudštiť postavy a udalosti zobrazené pohyblivými obrázkami, vďaka čomu sú pre divákov pútavejšie a presvedčivejšie“ a aj o tom, že „humor je v podstate, a veľmi zjednodušene, mocným nástrojom na vytvorenie spoločného zmyslu pre ľudskosť. Podporuje zmenu.“ Nedá sa s ním nesúhlasiť. Čítajte!Zuzana…

Absolventské debaty a prednášky

NovinkaHeadlinePodujatiaŠtudentské texty
V piatok 31. marca 2023 sme na katedre pokračovali druhým dielom podujatia Stretnutie s absolventom. Po Eve Križkovej, ktorá nás navštívila začiatkom decembra minulého roka, pán profesor Václav Macek pozval na debatu režiséra, scenáristu a producenta Ivana Ostrochovského. Projekciu Ostrochovského filmu Služobníci (2020) vo veľkej kinosále lektorsky uviedol druhák Maximilián Hrmo – jeho šikovný  text si môžete prečítať nižšie. Po premietaní sa zhováral – zas raz druhák – Eduard Slamka s hosťom o filmovaní, hľadaní tém, rešeršovaní, čiernobielosti, zháňaní peňazí, štúdiu, kolobehu autorského kalendára, spolupracovníkoch... Po moderovanej debate dostalo aj hľadisko priestor na položenie otázok. Nebolo nás veľa, ale kto bol, domnievam sa, musel sa cítiť príjemne. Opäť sme sa čo-to dozvedeli, študentky a študenti dostali možnosť nazrieť do ďalších profesijných dvierok. Tak opäť nabudúce v ďalšom školskom roku.Lektorský úvod…

Medzinárodné vedecké konferencie

NovinkaHeadlineBlogPodujatia
Súčasťou práce filmových teoretikov a historikov je vedecký výskum, ktorého výsledky možno nie len publikovať, ale aj naživo prezentovať na vedeckých fórach a priamo tak poskytnúť iným vedcom k pripomienkovaniu a k diskusii. Vedecké konferencie bývajú domáce i medzinárodné s konkrétnou zastrešujúcou témou. Nižšie nájdete dva tzv. Call For Papers – jedna výzva na prihlásenie je od rumunskej univerzity a druhá od výskumného kultúrneho inštitútu v Litve. Nájdete v nich tému, ktorá vás zaujala alebo sa jej už venujete pri písaní ročníkovej/absolventskej práci, profesionálnom vedeckom výskume či umeleckej činnosti? Prihláste sa! Screening Social and Economic Transformations in East-Central Europe: Film and Television as Writers and Rewriters of post-1989 HistoryCluj-Napoca, Babes-Bolyai University, November 10-11, 2023Abstracts submission deadline: August 15, 2023Conference dates: November 10-11, 2023This two-day interdisciplinary…

Piati turisti a les

NovinkaHeadlineBlog
V sobotu sme sa vybrali na celkom vážnu túru: Pernek – Sedlo Javorina – Skalnatá – Kuchyňa. Sedemnásť kilometrov. Prevýšenie 620 metrov do kopca, 613 z kopca. Slniečko, vietor, dážď. Vtipná poveternosť, ako sa na prvý apríl sluší a patrí. Okrem krás prírody – srnky, potok, stromy, menlivá obloha, fialové kvietky zimozelene a žlté blatúchov – sme sa čo-to dozvedeli o histórii a baníctve. Takže aj mozog mala poživeň, nielen oči a svaly. Chodili sme a fotili sme, občas aj na niečo smiešne narazili. Boli sme spolu.Zuzana Mojžišová

Chceš sa naučiť na doktorskej úrovni rozpitvávať kinematografiu?

NovinkaHeadlineBlog
Na Katedre filmových štúdií je možné – po úspešnom prejdení prijímacím konaním – od budúceho školského roka nastúpiť na externé doktorandské štúdium.Téma: Audiovizuálna tvorba Dušana TrančíkaŠkoliteľ: prof. Martin Ciel, PhD.Anotácia: Analyticko-interpretačná práca, forma monografie. Sledovanie a pomenovanie základných kontextov Trančíkovej dokumentárnej a hranej filmovej tvorby a vzťahu fiction/nonfiction v jeho autorskej tvorbe. Rozbor jednotlivých diel – pomenovanie autorského gesta, špecifického štýlu a základných štylistických figúr výrazovej roviny. Tematický rozbor a interpretácia, reflexie hlavných a prelínajúcich sa tematických okruhov. Kontext referenčného sociálno-politického pozadia a zásadný vplyv dispozitívu na autorovu tvorbu. Trančíkove filmy ako sociálny konštrukt, umenie ako reflexia skutočnosti a výpoveď o nej. Text práce by mal ukázať v intenciách metodológie Roberta Rosenstonea vzťah histórie…