Chceš sa naučiť na doktorskej úrovni rozpitvávať kinematografiu?

NovinkaHeadlineBlog
Na Katedre filmových štúdií je možné – po úspešnom prejdení prijímacím konaním – od budúceho školského roka nastúpiť na externé doktorandské štúdium.Téma: Audiovizuálna tvorba Dušana TrančíkaŠkoliteľ: prof. Martin Ciel, PhD.Anotácia: Analyticko-interpretačná práca, forma monografie. Sledovanie a pomenovanie základných kontextov Trančíkovej dokumentárnej a hranej filmovej tvorby a vzťahu fiction/nonfiction v jeho autorskej tvorbe. Rozbor jednotlivých diel – pomenovanie autorského gesta, špecifického štýlu a základných štylistických figúr výrazovej roviny. Tematický rozbor a interpretácia, reflexie hlavných a prelínajúcich sa tematických okruhov. Kontext referenčného sociálno-politického pozadia a zásadný vplyv dispozitívu na autorovu tvorbu. Trančíkove filmy ako sociálny konštrukt, umenie ako reflexia skutočnosti a výpoveď o nej. Text práce by mal ukázať v intenciách metodológie Roberta Rosenstonea vzťah histórie…

Filmové múzeum á la Berlín

NovinkaHeadlineBlog
Počas hľadania inšpirácie pre navrhované múzeum kinematografie, na ktorom pracuje naša štvrtáčka Žofia Ščuroková, som minulý týždeň navštívil nemeckú kinematéku v Berlíne. Keby sa niečo podobné podarilo vybudovať v nevyužitých priestoroch Hurbanových kasární v Bratislave, bolo by to skvelé.Václav Macek 

Prihlás sa na magisterské štúdium!

NovinkaHeadlineBlog
Dvere máme dokorán otvorené, milé bakalárky, milí bakalári. Už onedlho bude u nás na Katedre filmových štúdií prebiehať prijímacie konanie na štúdium magisterského stupňa (študijný program Teória divadla, filmu a hudby).  Uchádzačky a uchádzači sa najneskôr do 20. 4. 2023 musiaprihlásiť prostredníctvom systému ePrihláška. Termín prijímacej skúšky:  26. 6. 2023prezenčne na adrese FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava. Okrem iného je podmienkou pre prijatie zaslanie požadovaných domácich prác výlučne elektronicky na mail zuzana.mojzisova@vsmu.sk  a jakub.medvecky@vsmu.sk  najneskôr do 10. 6. 2023.Povinné domáce práce sú tieto: Projekt magisterskej záverečnej práce, ktorému sa chcú uchádzači venovať počas magisterského štúdia v nasledujúcej štruktúre:1. krátka anotácia v rozsahu cca. 1-3 NS so základnými tézami a konceptom2. tri bibliografické referencieVedecká štúdia v rozsahu cca. 40 NS z oblasti dejín alebo teórie umenia, či…

Jarný pracovný študentský seminár

NovinkaHeadlineBlogPodujatia
Dvadsiateho tretieho apríla 2013 bol na tomto mieste uverejnený prvý príspevok – takmer pred desiatimi rokmi. Uverejňujeme tu svoje texty, názory, postrehy, správy zo života najmä pracovného a školského, ale občas aj čosi osobnejšie. Nepravidelne a deravo, no predsa je tu sčasti zaznamenaný beh našich životov. Vlastne akoby sme si spoločnými silami písali denník. Dnes (24. 3. 2023) sme  napríklad  mali v Barcu jarné kolo pracovného seminára. Prišla väčšina študentiek a študentov, väčšina pedagogičiek a pedagógov z katedry. Poslucháči jednotlivo a postupne – od najnižšieho k vyšším ročníkom – referovali o tom, kam sa so svojím výskumom a písaním  od jesenného seminára posunuli. Následné kratšie či dlhšie diskusie mali vždy ten istý cieľ: pomôcť dobre mienenou radou. Témy máme, ako každý rok, pestré, ak sa autorkám a autorom ročníkových a záverečných prác bude dariť, môžeme v obhajobných komisiách očakávať poučné čítanie –…

Profesor Martin Ciel

NovinkaHeadlineBlog
Vo štvrtok 23. 3. 2023 pani prezidentka Zuzana Čaputová v prezidentskom paláci vymenúvala a FB statusovala: „Gratulujem tridsiatim šiestim novým profesorom a profesorkám, ktorých som vymenovala do funkcie. Oddnes budú reprezentovať akademický svet všetkým, čo hovoria, a všetkým, čo robia. Platí to tým skôr, že dnes vymenovaní profesori a profesorky reprezentujú ekonomické, právne, humanitné a umelecké odbory, ktoré sú úzko prepojené s politickou a kultúrnou úrovňou spoločnosti, a tiež so schopnosťou čeliť kritickým momentom. Demokratická a občianska spoločnosť potrebuje kultúru v tom najširšom chápaní. Prajem im pri napĺňaní ich neľahkého poslania veľa energie a úspechov."Medzi tými tridsiatimi šiestimi bol aj pán docent, teda vlastne profesor Martin Ciel. Gratulujeme a tešíme sa!

Dvojpohľad: Invalid

NovinkaHeadlineBlogŠtudentské texty
Nestáva sa za posledných sto rokov často, aby sme sa naozaj veselo smiali na slovenskej čiernej komédii. A to takmer celých sto minút, čo trvá. Asi sa to vlastne ešte nikdy nestalo. Film scenáristu Tomáša Dušičku, režiséra Jonáša Karáska a všetkých ostatných zúčastnených je skvelá  správa pre našu kinematografiu. Druháčky Tereza Kravecová a Vanessa Suchá sa Invalidovi pozreli na zúbky a trošku si aj zauvažovali o hraniciach (ne)korektnosti humoru. Prečítajte si... Vozíčkar, Róm a gay vojdú do baru...Áno, naozaj sa to stalo. Po približne dvadsiatich rokoch na Slovensku vznikla nefalšovaná komédia.  Bez klasického hereckého ansámblu à la Ján Koleník a Táňa Pauhofová, bez vtipných sekvencií, ktoré môže za vtipné považovať iba tak skupina senioriek s prosečkom v ruke na ladie’s night v kinokomplexoch, a najmä bez prvoplánových replík natrieskaných vo väčšine národných filmárskych ‚skvostov‘, bez ohľadu na žáner. Invalid Jonáša…

Naša porota na Scandi

NovinkaHeadlineBlogAktivity študentovŠtudentské texty
Tohtoročná porota prehliadky súčasných severských filmov Scandi sa skladala zo študentiek (Tereza Kravecová, Vanessa Suchá, Nina Ulická) a študentov (Maximilián Hrmo, Eduard Slamka) druhého až tretieho ročníka Katedry filmových štúdii. Mali sme možnosť vyskúšať si neľahkú úlohu porotcov, ktorí počas chladných januárových večerov zavítali do sveta škandinávskej kinematografie. Potom, ako sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia Scandi, sme sa pustili do práce a čakalo nás zložité rozhodovanie sa medzi deviatimi rôznorodými titulmi, ktoré prehliadka počas 9. ročníka podujatia ponúkla. Žánrovo pestrá škála filmov, od historickej drámy cez čiernu komédiu až po body horor, vyústila v spoločné rozhodnutie udeliť namiesto pôvodne plánovaných troch ocenení až päť cien. Tím filmovej distribučnej spoločnosti Film Europe nás po ukončení prehliadky pozval do svojho sídla, kde už „len“ ostávalo definitívne priradiť konkrétne filmy…

Sme aj v kine Úsmev

NovinkaHeadlineBlogAktivity študentov
V košickom kine Úsmev premietajú dobré filmy. V poslednom čase aj s lektorskými úvodmi. Naša externá doktorandka Slavomíra Macáková sprostredkovala našim druhákom – Tereze Kravecovej, Vanesse Suchej, Maximiliánovi Hrmovi a Eduardovi Slamkovi – možnosť k vybraným filmom napísať „lektoráky“. Dievčatá a chlapci sa pustili do práce, o jednom filme napísali spoločne, o štyroch ďalších každá/ý zvlášť.  Texty sme odovzdali, o nejaký čas prišlo mailové hlásenie od Slavomíry: „Nakoniec sme trošku pozmenili koncept. Lektorské slovo na úvod sme skrátili, robíme však ku každému premietaniu zo študentských úvodov bulletiny, ktoré dostávajú diváci ku vstupenke a musím povedať, že je o to záujem.“ Tešíme sa.  Nižšie nájdete lektorské úvody, o ktorých je vyššie reč.Tereza Kravecová: Bonnie a ClydeJedným z najznámejších výrokov predstaviteľa francúzskej novej vlny Jeana-Luca Godarda je nepochybne tvrdenie, že „všetko, čo k filmu potrebujete,…

Nech žijú ankety!

NovinkaHeadlineBlog
Na konci každého roka sa stretávame s anketou Kniha roka či Kultúrna udalosť roka, ktorá hodnotí okrem iného aj výstavy, alebo z času na čas natrafíme na rebríčky typu 10 najlepších hororov alebo  thrilerov či niečoho iného. Spoločnosť nemôže žiť bez toho, aby neklasifikovala, aby z masy rozmanitých aktivít nefiltrovala tie, ktoré považuje za mimoriadne z rôznych uhlov pohľadu, najmä z historického odstupu.V roku 2000, na konci druhého milénia, sa uskutočnila anketa filmových novinárov a kritikov, ktorá si kládla za cieľ určiť nielen najlepší slovenský  hraný, dokumentárny, animovaný film 20.storočia, ale aj  najlepších tvorcov.  Vlani redakcia mesačníka film.sk uverejnila výsledky ankety slovenský film storočia (1921-2021) -  jedenásť filmových kritikov zvolilo desiatku podľa nich najvýznamnejších filmov. ( Počet účastníkov ankety z roku 2000 sa mi nepodarilo zistiť, ale predpokladám, že vzhľadom na  počet členov Klubu…

Od filmu k divadlu, od divadla k výtvarnému umeniu

NovinkaHeadlineBlogŠtudentské texty
Začiatkom tohto školského roka sa stala naša katedra súčasťou spojenia umenovedných katedier na VŠMU. V rámci študijného programu Teória divadla, filmu a hudby majú študenti a študentky teoretických katedier možnosť (i povinnosť) absolvovať predmety z ostatných odborov a rozšíriť si tak svoje znalosti na interdisciplinárnej úrovni.V ponuke magisterských predmetov z Divadelnej fakulty je aj predmet „Tvorivá kritika“, kde ide o sledovanie konkrétnej inscenácie v jej tvorivom procese. Študent/ka navštevuje inscenačné porady tvorivého tímu a zúčastňuje sa aj na skúškach umeleckého súboru. Vďaka tomu má možnosť nazrieť do procesu tvorby divadelného predstavenia, čo najmä pre študentov/ky z filmových a hudobných odborov môže byť novou skúsenosťou. Úlohou interného kritika/kritičky je potom sformulovať analytickú kritiku na realizovanú inscenáciu.V rámci tohto predmetu som sa rozhodla pre inscenáciu využívajúcu intermediálne…