POĎ ŠTUDOVAŤ FILM!

NovinkaHeadlineBlog
Chceš hlboko porozumieť filmu a chceš, aby to porozumenie bolo vzrušujúce? Chceš svoje myslenie zasadiť do sveta kinematografie?Chceš nahliadnuť realitu, ktorá bola predtým skrytá?Prihlás sa na Katedru audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU Svojím zameraním a ponukou štúdia je napojená na medzinárodné myslenie a teoretické vzdelávanie o umení pohyblivého obrazu (film studies).Filmová teória je dnes progresívnym neuzatvoreným priestorom, kde možno manévrovať širokou škálou poznania humanitných vied. Medziodborová filmová veda podnecuje všímavosť, vyžaduje a kultivuje originálne myslenie a schopnosť analýzy.Katedra audiovizuálnych štúdií nás učí vedieť čítať a rozumieť aj iným umeleckým médiám či kultúrnym a mediálnym kontextom. Teoretické bádanie o filme je dobrodružstvom, ktoré nám mnohé prezrádza o svete okolo nás.Chceš sa stať filmovou profesionálkou či profesionálom?Ako filmová kritička či kritik sa môžeš na rôznych pozíciách…

BEATS: Príliš systémový boj proti systému

NovinkaHeadlineBlogŠtudentské texty
Beats (Brian Welsh, 2019, Veľká Británia)Repetitívne elektronické beaty vytvárajúce hypnotický rytmus, ilegálne párty organizované na cudzích pozemkoch, hrste rekreačných drog, ale najmä súdržná komunita, pocit slobody a možnosť neobmedzeného sebavyjadrenia a aspoň dočasný únik od každodenných problémov civilného života. To sú hlavné znaky definujúce atmosféru free techno scény na britských ostrovoch počas 90. rokov. Éry ideologicky výrazne protisystémovej a oslobodzujúcej možnosti prejavu skrz elektronickú hudbu, ktorá bola narušená vydaním zákona Criminal Justice And Public Order Act, pretvárajúcim fungovanie subkultúry na trestný čin. To je obdobie z nedávnej histórie, ktorého obraz nám túto jeseň do kín prináša film Briana Welsha, Beats. Čo nám však ostáva z free techno scény v jeho podaní?Už zo stručného popisu je jasné, aké sú hlavné prívlastky rave scény 90. rokov: divoká, neviazaná, nepoddajná, anarchistická,…

François Jost na FTF VŠMU

NovinkaHeadlineBlogPodujatia
15.10.2019 o 14:45 sa v kinosále FTF VŠMU uskutoční prednáška Françoisa Josta o filmoch Muž, ktorý luže a Eden a potom. Ste srdečne vítaní. 

Texty zo Študentských konfrontácií 2019

NovinkaAktivity študentovŠtudentské texty
Niektoré texty nájdete už onedlho v časopise Kinoikon/Frame, v tohtoročnom prvom čísle, ostatné tu na našej stránke medzi Projektmi https://kas.vsmu.sk/projekty/konfrontacie/2019/

Študentské konfrontácie 2019

NovinkaHeadlineBlogPodujatiaAktivity študentov
Katedra audiovizuálnych štúdií a Ateliér dokumentárnej tvorby, Ateliér animovanej tvorby a Ateliér filmovej a televíznej réžie srdečne pozývajú na tohtoročné Študentské konfrontácie, ktoré sa uskutočnia 12.4. a 26.4. 2019 v Barcu na FTF VŠMU. Po pásme študentských filmov bude program pokračovať prezentáciou príspevkov študentov Katedry audiovizuálnych štúdií a následnou debatou o jednotlivých filmoch.Program:12. 4. 201910:00 Projekcie filmov Ateliéru animovanej tvorbyKristína Saganová:  Poetika anima (5:13)Matej Babic: Ja sa nehrám (6:27)Agáta Bolaňosová: Crossing (4:52)Lea Smitková: Červený šálik (7:09)Johana Mlíchová: Balkóny (4:11)10:30 Projekcie filmov Ateliéru dokumentárnej tvorby Edo Cicha:  Základná umelecká škola Petra Breinera (63:17)Peter Važan:  Kedy tam už budeme (21:40)Dorota Vlnová:  Správa o detských ihriskách (12:53)Lucia Kašová:  Dunaj  – love story (21:27)Katarína Kočanová:  Luma Andre Keriko –  Svet v duši…

„Predseda Slovenskej národnej rady Andrej Danko je plagiátor“

NovinkaHeadlineBlogPodujatia
Pedagógovia VŠMU spísali výzvu Kauza okolo – dnes už nespochybniteľne dokázaného – plagiátorstva Andreja Danka pri písaní rigoróznej práce – sa ťahá už dlho. Je nechutná, poburuje neskorumpovanú časť akademickej pôdy najmä tým, že predseda parlamentu a ministerka školstva (ale aj iní politickí reprezentanti) svojím laxným postojom ku kauze devalvujú hodnotu vysokoškolského vzdelania ako cesty hlbšieho poznania a nepriamo tak vlastne podporujú plagiátorstvo a iné formy nečestného konania u študentov. Charakter krajiny utrpel ďalšiu porážku. Naším prvoradým profesijným záujmom je čestne a odborne si vykonávať svoju pedagogickú, vedeckú a umeleckú prácu, a tá následne býva z času na čas po zásluhe odmeňovaná titulmi. Spupnosť mocných je tu nekonečne bezočivá, konanie a slová absolventa vysokej školy a formálne druhého najsilnejšieho politika v krajine Andreja Danka (nielen) v tejto kauze uráža našu stavovskú česť, podkopáva…

Vyšla vynovená príručka k projektu Oral History

NovinkaHeadlinePublikácie
Najnovšiu elektronickú publikáciu KAS Filmová pamäť. Medzigeneračný dialóg realizovaný prostredníctvom metódy orálnej histórie, ktorá vznikla v rámci projektu KEGA, nájdete tu na našej stránke, alebo na webe školy http://ftf.vsmu.sk/projekty2/oral-history/ a ftf.vsmu.sk/ateliery-a-katedry/katedra-audiovizualnych-studii/publikacie-ucebne-texty/ Ide o prepracovanú a výrazne doplnenú a inovovanú príručku ORAL HISTORY. Metodicko-technický manuál (2014).

pracovné kolokvium

NovinkaHeadlinePublikácie
Na FTF VŠMU sa uskutoční pracovné kolokvium členov KAS, ktoré odprezentuje východiská výskumu Nové rámce filmových teórií v rámci grantu VEGA. NOVÉ RÁMCE FILMOVÝCH TEÓRIÍPracovné kolokvium Miesto konania: Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava, BARCO Dátum a čas: 4. decembra 2018 10.00 Otvorenie: Jelena Paštéková  1. blok: Moderátorka Katarína Mišíková Jelena Paštéková: Mimézis a reprezentácia Zuzana Mojžišová: Formovanie politiky identít a politika uznania. K problému reprezentácií v prednovembrovom slovenskom filme Marcel Šedo: Obrazové reprezentácie v predinternetovej a digitálnej ére  10.45 2. blok: Moderátor: Martin Ciel Monika Mikušová: Archívny filmový materiál ako historický dokument Eva Filová: Filmová pamäť Eva Šošková: Fenomenológia animovaného tela Diskusia  12.00 Prestávka 12.30 3. blok: Moderátorka Jelena Paštéková Martin Ciel: Nové paradigmy, zmena systematík. Dôveruj, ale preveruj. (Skutočnosť možných…

Poď k nám!

NovinkaHeadline
Bakalárske prijímacie skúšky pre ak. rok 2019/2020Na Katedre audiovizuálnych štúdií možno študovať študijný program Audiovizuálne štúdiá. Prijímačky sa konajú každoročne, pričom počet nových študentov nepresahuje číslo 10. Nízky počet študentov umožňuje počas štúdia individuálnejší prístup.Štúdium je bakalárske, denné a trvá 3 roky. Po absolvovaní bakalárskych štátnych skúšok absolvent získa titul bakalár. Mimoriadne talentovaní absolventi majú možnosť vykonať prijímacie skúšky na magisterské štúdium, ktoré trvá ďalšie 2 roky. Predpokladom pre prijatie je stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou, znalosť jedného svetového jazyka, dobré ovládanie spisovnej slovenčiny a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. Od uchádzača sa očakáva základná orientácia v histórii domácej i svetovej kinematografie, oboznámenie sa so základmi všeobecnej estetiky v rozsahu stredoškolského učiva. Je vítané, ak uchádzač má za sebou už publikačnú…

Vychádza zborník hodnotení slovenských filmov z roku 2017

NovinkaHeadlineČo si myslim o slovenskom filmePublikácie
Publikácia (ed. Zuzana Mojžišová) Slovenský film v roku 2017 je zborníkom  edične a autorsky upravených hodnotiacich príspevkov z Týždňa slovenského filmu 2018. Nájdete v nej referáty o hranom filme (Zuzana Mojžišová, Radovan Holub), dokumentárnom filme (Mária Ferenčuhová, Andrea Slováková), animovanom filme (Eva Šošková, Juraj Krasnohorský) aj filmovej kritike (Katarína Mišíková, Martin Ciel).„Načo nám je každoročný prieskum fungovania domácej filmovej vedy a kritiky? A prečo sú dôležité pravidelné bilancie výsledkov slovenskej audiovizuálnej tvorby? Pretože sa v nich môže zračiť správne/nesprávne fungovanie inštitúcií – od MK SR cez SFÚ, AVF, RTVS, školstva, ale aj živého alebo umŕtveného producentského, produkčného, tvorivého a distribučného zázemia, kvality profesionálnej pripravenosti výroby, pripravenosti k domácej či zahraničnej spolupráci, vzťahu k divákom, k návštevnosti, k domácim a zahraničným festivalom, k témam,…