Radiály súčasných filmových teórií

NovinkaHeadlinePodujatia
POZOR ZMENA: Katedra audiovizálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení oznamuje, že na základe pandemických opatrení proti šíreniu koronavírusu sa filmologické kolokvium s názvom Radiály súčasných filmových teórií  (Piešťany, 6.-8. októbra 2020, projektVEGA č. 1/0720/17) NEUSKUTOČNÍ. Ďalší postup zvážime podľa aktuálnej situácie (rev. 29.9.2020).Katedra audiovizálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v rámci výstupov grantového projektu VEGA č. 1/0720/17 usporiada dialogicky koncipované filmologické kolokvium s názvom Radiály súčasných filmových teórií. Dôvod formulácie projektu vyšiel z vedomia rozbiehavosti pojmov a metód súčasnej audiovízie. Na podujatí s kľúčovými témami vystúpia Martin Ciel, Eva Filová, Monika Mikušová, Katarína Mišíková, Zuzana Mojžišová, Jelena Paštéková, ako aj postdoktorandi a doktorandi katedry Eva Šošková, Erik Binder a Denisa Jašová.…

Príďte ku nám na magistra!

NovinkaHeadlineBlog
Hľadáš študijný odbor, kde by si mohol/la pokračovať po bakalárskom štúdiu? Chceš mať 90 % pravdepodobnosť, že sa uplatníš v odbore, ktorý vyštuduješ? Láka ťa intelektuálny svet kinematografie, kultúrnych a vzdelávacích projektov, archívov, knižníc, filmoték, festivalov a filmových klubov? Vyskúšaj doplňujúce prijímačky na magisterský stupeň študijného programu Audiovizuálne štúdiá!POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČOV O MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKAD. ROKU 2020/21:TERMÍN A MIESTO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK: 24. august 2020, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, Bratislava (presný čas  a miestnosť budú spresnené).Všetci uchádzači o štúdium na magisterskom stupni FTF VŠMU môžu absolvovať prijímací pohovor iba v školou stanovenom termíne. Najneskôr do 18. 8. 2020 uchádzač doručí: Kompletne vyplnenú  ELEKTRONICKÚ prihlášku na vysokoškolské štúdium – magisterské – druhý stupeň – (výlučne v elektronickej forme): http://e-prihlaska.vsmu.sk Pred…

Dokument na kolesách odštartuje svoju cestu online

NovinkaHeadlineBlogPodujatia
Študenti a absolventi KAS sa v spolupráci s Ateliérom dokumentárnej tvorby podieľajú na realizácii distribučnej platformy Dokument na kolesách kas.vsmu.sk/uvod/clanok/dokument-na-kolesach/ Tento rok sa projekt z dôvodu koronakrízy presunul na internet, teda tam, kam sa presunuli aj vzdelávacie procesy. Zostáva tak v kontakte so študentami najmä stredných ale aj vysokých škôl, pre ktorých je primárne určený. Zameriava sa na predstavenie domácej autorskej dokumentárnej tvrby a rozvoj kritického myslenia. Viac v tlačovej správe:Filmom Skutok sa stal Barbory Berezňákovej odštartuje v pondelok 18. mája celoročný vzdelávací projekt Dokument na kolesách. Zatiaľčo po minulé roky projekt prebiehal prostredníctvom premietaní priamo na stredných školách, tentoraz sa začne v online podobe v spolupráci so streamovacou spoločnosťou DAFilms.sk. Študenti tak nemusia čakať do otvorenia škôl, ale môžu film a otázky, ktoré vzbudzuje, riešiť so…

Whiplash

NovinkaHeadlineBlogŠtudentské texty
Druhák Matej Ambroš považuje film Whiplash (Damien Chazelle, 2014) za míľnik v kinematografii, a preto si ho vybral k vypracovaniu zadania v čase dištančnej výuky predmetu Kultúra písaného slova – film, ktorý ma ovplynil.Presné údery, ozývajúce sa hlbokým tónomDôvodov, prečo dielo akejkoľvek formy umenia dokáže človeka hlboko zasiahnuť a ovplyvniť ho, nebojím sa povedať aj na celý život, je naozaj obrovské množstvo. Pre jedného môžu byť dôležité do detailov premyslené vizuálne kompozície, pre druhého symptomatické významy obsahu. Pre niekoho výrazný a charakteristický autorský štýl, pre iného implicitné stotožnenie sa s látkou. Možno nič z toho, možno všetko naraz. Pri premýšľaní nad filmom, ktorý ma najväčšmi ovplyvnil, som sa snažil zájsť čo najviac do minulosti. Tam, kde prvýkrát začalo prepukať moje zanietenie pre tento druh umenia. Ukázalo sa však, že tadeto cesta nevedie. Áno, mohol by som označiť Levieho kráľa či Pána…

Jean Mitry vs. Christian Metz

NovinkaHeadlineBlogŠtudentské texty
Ďalšie porovnanie v rámci dištančného štúdia vychádza zo zadania z predmetu Dejiny filmových teórií. Matej Ambroš porovnal teoretické koncepcie Christiana Metza a Jeana Mitryho týkajúce sa oblasti montáže.Montáž podľa Jeana Mitryho a Christiana MetzaFrancúzsko nie je iba kolískou filmu ako nového média, či umeleckého druhu. Z krajiny galského kohúta vyšlo tiež niekoľko teoretikov, ktorí fenomén „pohyblivého obrazu“ podložili svojimi tézami. Jednými z najznámejších ostávajú tie od Jeana Mitryho a Christiana Metza. Obidvaja sa vo svojich prácach okrem iného venujú aj veľmi dôležitému filmovému aspektu – montáži.Mitry rozvinul ideu montáže ako formu reprodukcie mentálnych procesov aktivovaných našimi zmyslami v momente začiatku vnímania. Dôveryhodnosť časopriestorového sveta podľa neho závisí od diskurzívnych artikulačných mechanizmov, ktoré medzi pozorovanými objektami tvoria úzke spojenie, čím vytvárajú význam. Na základe tohto…

Slnko v sieti vs. Slávnosť v botanickej záhrade

NovinkaHeadlineBlogŠtudentské texty
Katedra audiovizuálnych štúdií zabezpečuje pre zahraničných študentov z programu Erasmus predmet History of Slovak Cinema, a tak ako ostatné, aj tento pokračuje dištančnou formou. Prednášky “navštevujú” študenti z VŠVU a tiež študenti z filmovej a divadelnej fakulty VŠMU. Jedným zo zadaní bolo porovnanie filmov Slnko v sieti (Štefan Uher, 1962) a Slávnosť v botanickej záhrady (Elo Havetta, 1969). Dune Favero z Francúzska sa vo svojej komparatívnej eseji zamerala na dva druhy realizmov:Uher and HavettaUher realized The Sun in a Net in 1962 and Havetta realized Celebration in the Botanical Garden in 1969. After more than a decade of socialist realist filmmaking, Uher’s The Sun in a Net became a milestone in both Slovak and Czech filmmaking. It inspired a whole generation of film students at the Film Academy of Performing Arts (FAMU) in Prague, who soon followed with a series of films that attained a degree of international…

Zákon Helena

NovinkaHeadlineBlogŠtudentské texty
Ďalší text dištančnej výuky, tentokrát od Adély Šperkovej o filme Zákon Helena (Petra Nesvačilová, 2016).  Študentky prvého ročníka dostali k predmetu Filmová reč za úlohu napísať analýzu filmu, ktorý ich v živote ovplyvnil, resp. priniesol im niečo zaujímavé. Základom každej analýzy je formulovanie tézy. Aby bola téza čo najviditeľnejšia, je zvýraznená hrubým písmom. Ak má byť téza vnímaná čitateľom ako relevantná, je potrebné podporiť ju argumentmi a príkladmi.Zákon Helena Film Zákon Helena (2016) od Petry Nesvačilové mi přijde zajímavý především tím, že se autorka pouští do formy dokumentu, se kterou jsem já měla vždy při tvorbě problém –  sama se zapojuje do dění a přímo v dokumentu vystupuje. Poskytuje mi tak reflexi v rámci toho, že dokument vytvořený tímto stylem může být zajímavý a nepůsobit hloupě.  Zároveň se mi líbí téma, které si autorka vybrala, protože jde o příběh ženy, která se angažovala v řešení jednoho z…

Skrotená hora

NovinkaHeadlineBlogŠtudentské texty
V rámci dištančnej výuky dostali študenti druhého ročníka zadanie k predmetu Kultúra písaného slova: napísať analýzu filmu, ktorý ich v živote najviac ovplyvnil, oslovil. Dávid Kovalíček si vybral film ako udalosť. Skrotená hora (Ang Lee, 2005) sa mu spája s prvou návštevou študentského kina KLAP na FTF VŠMU.Prvý krát v Kine KLAPS filmom Skrotená hora režiséra Anga Leeho som sa prvýkrát stretol na pôde vysokej školy. Bola to naša úvodná prednáška. Zhromaždili sme sa na nej celý prvý ročník. Profesorka Zuzana Gindl-Tatárová predniesla lektorský úvod. Musím uznať, že ho zvládla odprezentovať bravúrne. Podarilo sa jej u mňa vzbudiť záujem o film „žánrového chameleóna“ Leeho, ako ho ona sama nazvala. Nevyzradila pritom nič, čo by akokoľvek ovplyvnilo zážitok z filmu. Hrdo sa môžem vyhlásiť za panenského diváka, nakoľko som nemal ani potuchy o tom, čo sa na mňa chystá. Z informácií, ktoré sme dostali, zaujalo najmä herecké duo Jake…

„Magor z videopožičovne“ a jeho vlastný filmový kánon

NovinkaHeadlineBlog
V čase, keď sa mnohým môže zdať, že súčasné karanténové bezčasie neponúka žiadne veľké novinky, o to viac poteší akékoľvek (pozitívne) prekvapenie. Jedným z nich sú aj filmové recenzie režiséra Quentina Tarantina reprezentujúce to najlepšie z písania o filme. Na webe thenewbev.com nám kultový režisér poskytuje cez dva tucty „long-read“ textov o snímkach ako ekohoror Prophecy (1979), starý western The Lady in Red (1979), road-movie Honeysuckle Rose (1980) alebo kung-fu/„bruceploatačný“ film The Image of Bruce Lee (1978). Z veľmi stručného náčrtu je jasné, že ide o filmy, ktoré sú (najmä v našich zemepisných šírkach) takmer neznáme a málokto o nich počul alebo ich videl.Čítať Tarantinove recenzie na filmy je veľmi podobný zážitok ako prechádzať regály v niekdajších videopožičovniach a zároveň aj ako sledovať Tarantinové filmy. Texty sa hemžia popkultúrnymi narážkami, odbočkami, postrehmi a charakteristický je pre ne veľmi…

Osvietenie

NovinkaHeadlineBlogŠtudentské texty
Keď sa v dôsledku koronakrízy zmenila výuka na Filmovej a televíznej fakulte na dištančnú, so študentmi druhého ročníka sme celkom plynule presunuli Seminár analýzy filmu do online prostredia. Na štylistickú a naratívnu analýzu si vyberáme filmy, ktoré sa nám vidia formálne zaujímavé a provokatívne. Ak nejakým spôsobom súvisia so stavom sociálnej izolácie, v ktorom sme sa ocitli, o to lepšie. Každý týždeň prostredníctvom videohovorov so študentmi diskutujeme o ich priebežne zasielaných písomných prácach, z ktorých sa po spätnej väzbe od kolegov stávajú zárodky budúcich štúdií. Jeden z prvých filmov, ktorému sme sa venovali, je Osvietenie režiséra Stanleyho Kubricka. Dozaista nejednému z nás počas predĺženej domácej izolácie napadlo, či by sa pri sústredenej práci na svojom rukopise mohol premeniť na šialeného Jacka. A tak prekonávame izoláciu pokračovaním v spoločnej práci. Matej Ambroš sa vo svojej analýze zameral na funkcie…