Filmový kabinet deťom

Katedra audiovizuálnych štúdií pripravuje svojich posluchárov na dráhu profesionálnych filmových historikov, teoretikov či kritikov, kontinuálne sa však venuje popularizácii umenia a jeho teoretickej reflexie aj na základných a stredných školách. 

Pedagógovia, absolventi a študenti Katedry audiovizuálnych štúdií a Ateliéru animovanej tvorby FTF VŠMU realizujú v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov a vďaka finančnej podpore Audiovizuálneho fondu projekt Filmový kabinet deťom, ktorý je venovaný žiakom prvého stupňa základných škôl. Interaktívne pásmo hravou formou kombinuje lektorskú prednášku o filmovom umení s názornou ukážkou techník a rekvizít animovaných filmov ako aj s projekciou snímok staršieho i novšieho dáta. Cieľom projektu je popularizácia filmového umenia medzi najmladšími divákmi, kultivácia ich vkusu, rozvíjanie audiovizuálnej gramotnosti a v neposlednom rade propagácia domácej tradície animovaného filmu. Katarína Mišíková spolu s animátorkou Máriou Oľhovou pripravili k projektu metodický materiál pre učiteľov, ktorý má slúžiť ako inšpirácia pre rozvíjanie filmových zážitkov v rámci vyučovania.

Podrobné informácie o projekte nájdete tu.

Aktuálne dianie môžete sledovať na FB fanpage projektu tu.

Do zákulisia Filmového kabinetu deťom môžete nahliadnuť vďaka reportáži v 30. dieli týždenného magazínu o filmovom dianí Kinorama:

ERROR: Content Element with uid "180" and type "media" has no rendering definition!