Rozhlasová relácia Cinefil na rádiu TLIS

V školskom roku 2017/2018 piataci Katedry audiovizuálnych štúdií v rámci Audiovizuálnej praxe pripravili a odvysielali 6 častí filmovej relácie Cinefil pre internátne rádio v Mlynskej doline v Bratislave. Hodinová relácia sa vysielala v dvojtýždennej frekvencii od februára do mája 2018, vo štvrtky o 21:00. Moderátorom relácie bol Martin Adam Pavlík.

Cinefil I – Kino Klap

Prvý diel filmovej relácie Cinefil na rádiu Tlis bol zameraný na predstavenie kina Klap na FTF VŠMU. Hosťami boli jeho dramaturgovia Mária Demečková a Erik Binder.

Cinefil II – Oscary 2018, Febiofest

Druhý diel filmovej relácie Cinefil na rádiu Tlis bol venovaný udeľovaniu Oscarov za rok 2017 a Medzinárodnému filmovému festivalu Febiofest. Hosťami boli Marcel Šedo a Erik Binder.

Cinefil III – Iné Vízie

Tretí diel filmovej relácie Cinefil na rádiu Tlis predstavil súťaž pohyblivých obrazov Iné Vízie. Hosťami boli Petra Sedláková a Denis Mačor, ktorí sa na tomto projekte spolupodieľajú.

Cinefil IV – Nové filmy

Štvrtý diel filmovej relácie Cinefil na rádiu Tlis ponúkol rozhovor o troch nových slovenských a českých filmoch: Backstage, Prezident Blaník a Inde. Hosťkou bola Denisa Jašová.

Cinefil V – Slnko v sieti 2018, Týždeň slovenského filmu

Piaty diel filmovej relácie Cinefil na rádiu Tlis predstavil každoročné udeľovanie ceny Slnko v sieti a prehliadku Týždeň slovenského filmu. Hosťami boli Marcel Šedo a Mária Demečková.

Cinefil VI – Oral history, Filmový kabinet deťom

Šiesty diel filmovej relácie Cinefil na rádiu Tlis bol venovaný Katedre audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU, školskému projektu Oral history, praktickým stážam a tiež Filmovému kabinetu deťom. Hosťkami boli Petra Sedláková a Jaroslava Jelchová.