Kinematografický heslár

V rámci seminára Filmová prax vznikol heslár filmových pojmov, ktoré si študenti mohli ľubovoľne zvoliť pre vytvorenie powerpointovej prezentácie. Súčasťou zadania bola práca s literárnymi a filmovými zdrojmi, zvládnutie grafického a typografického riešenia stránok určených pre veľkoplošnú projekciu.