Kino-Ucho

KINO-UCHO – Dejiny kinematografie tak, aby ste ich počuli – je mimoriadny projekt Rádia Devín, v ktorom sa po prvýkrát majú poslucháči možnosť zoznámiť s kinematografiou od jej počiatku po horúcu súčasnosť vo všetkých prekvapivých súvislostiach. Ukážky z filmov sú nahradené hudbou a zvukovými efektmi, vďaka čomu má poslucháč pocit skutočného filmového zážitku.

Kino-Ucho 1 (8 dielov, 2012)

Dejiny svetovej kinematografie pre zvedavé uši. V kine určenom na zbúranie sa stane zázrak: stará nepotrebná premietačka prehovorí. A začne rozprávať príbeh úchvatnej cesty filmu: od prvých pohyblivých obrázkov až po moderný filmový veľkopriemysel. Vysielané: 2. štvrtok v mesiaci 11:00-11:30

Kino-Ucho 2 (9 dielov, 2013)

Bezstarostná jazda dejinami svetovej kinematografie od 70. rokov 20. storočia po súčasnosť, od Nového Hollywoodu k Avatarovi a ére digitalizácie, od poľského kina morálneho nepokoja, cez sovietske perestrojkové filmy, severských dogmatikov až k novému ázijskému filmu. Vysielané: 2. štvrtok v mesiaci 11:30-12:00

Kino-Ucho 3 (9 dielov, 2014)

Aj dejiny slovenskej kinematografie sú určené pre zvedavé uši. Peripetie slovenského hraného a dokumentárneho filmu od prvého nemého Jánošíka až po horúcu súčasnosť, prehľad filmových žánrov, poetík, autorských a umeleckých vzostupov a pádov. Mozaikovité rozprávanie za použitia citátov, autentických zvukových záznamov a dobovej domácej hudby. Vysielané: 1. štvrtok v mesiaci 11:00-11:30

Autorkami projektu sú Eva Filová, Katarína Mišíková a Monika Mikušová. Redakčne reláciu pripravila: Daniela Kapitáňová

Od júna 2017 RTVS PRINÁŠA UNIKÁTNU SLUŽBU V PODOBE ROZHLASOVÉHO ARCHÍVU EXTRA.
Náš trojročný cyklus Kino-Ucho sa ocitol medzi reláciami pre školy ako "fascinujúci audio-sprievodca dejinami kinematografie": http://www.rtvs.sk/radio/archiv-plus