Kapitoly z dejín svetového filmu

Elektronické skriptá k dejinám svetového filmu sú reakciou na špecifické požiadavky teoretickej prípravy poslucháčov bakalárskeho stupňa štúdia v realizačných ateliéroch Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Nejde o dejiny filmu, ale o prehľadovú publikáciu, ktorá má prístupnou formou študentom pomôcť zorientovať sa v kľúčových trendoch, udalostiach a osobnostiach od počiatkov filmu po prelom 60. a 70. rokov. Ide teda o akési vedomostné minimum, ktoré musí každý zvládnuť na to, aby dokázal svoju profesiu vykonávať s patričným intelektuálnym zázemím. Samozrejme, teoretické poznatky nemôžu nahradiť umelecký talent a originalitu, technickú zručnosť či organizačné schopnosti. Ale môžu budúcim filmárom pomôcť vnímať médium, ktorému vládnu, v súvislostiach a pomôcť im tak odkryť novú dimenziu ich remesla. Od našich študentov chceme oveľa viac ako nájdu v týchto kapitolách. Chceme skutočne hlboké znalosti z dejín kinematografie, ktoré môžu vzísť jedine zo zanieteného pozerania starých filmov a čítania najrôznejších materiálov. Chceme od nich samostatný úsudok, schopnosť analýzy a interpretácie, chápanie vecí v kontextoch. Skrátka, chceme od nich nadšenie pre filmy, ktoré dnes patria ku kultúrnemu dedičstvu. Tým, čo sa chcú v cinefilnom nadšení slobodne odviazať, ponúkame štartovaciu dráhu, ktorá ich nasmeruje k relevantným témam. A tým, čo sa chcú držať pri zemi, zase dávame k dispozícii mapu ich povinného okruhu dejinami filmu a predstavu o požadovaných vedomostiach k skúškam. (Katarína Mišíková, Eva Filová, Monika Mikušová) Kapitoly z dejín svetového filmu.pdf

Vznik skrípt finančne podporil