Projekty

Katedra audiovizuálnych štúdií sa nezaoberá len výchovou filmových teoretikov, historikov a kritikov, ale kontinuálne sa venuje aj systematickému filmovovednému výskumu a popularizácii filmu. V tejto sekcii nájdete niektoré z projektov pedagógov a poslucháčov KAS, ktoré sú dostupné v elektronickej podobe.