Rozhovor s Evou Križkovou

NovinkaHeadlineBlogŠtudentské texty
Na Kultúre písaného slova sa študenti učia písať rôzne literárne a publicistické útvary. Jedným z nich je i rozhovor. Študentka prvého ročníka Nina Ulická pripravila rozhovor s absolventkou našej katedry Evou Križkovou.JEDNA ŽENA, JEDEN SVET, JEDEN ROZHOVOREva Križková vyštudovala audiovizuálne štúdiá na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave a dnes je výkonnou riaditeľkou filmového festivalu Jeden svet. V nasledujúcom rozhovore nám povie viac o festivale, svojej práci vo filmovom priemysle a o sebe.Ako ste sa dostali k festivalu Jeden svet?S festivalom Jeden svet som v minulosti už spolupracovala na pozícii distribútorky, keď sme mu s našou distribučnou spoločnosťou Filmtopia, kde som predtým pôsobila, dodávali do programu dokumenty, ktoré sme mali v portfóliu. Priamo do organizačného tímu festivalu som sa však dostala tak, že som zareagovala na ponuku pracovnej pozície, na ktorú som narazila na internete a zaujala…

Remake

NovinkaHeadlineBlogŠtudentské texty
Naši študenti pozerajú, čítajú a píšu. To tretie sa deje najčastejšie na predmete Kultúra písaného slova, ktorý vedie Zuzana Mojžišová. Jednou z tém seminárnych zadaní bol tento semester aj „remake“. Čo o ňom napísala študentka druhého ročníka Zuzana Goleinová, a ktorý konkrétne si vybrala?Siedmi za všetkých a každý za seba    Vo svojom texte z roku 1951, uverejnenom v časopise Cahiers du Cinéma, vyslovil teoretik filmu André Bazin myšlienku: „Ak je úspech filmu dostatočne veľký na to, aby bol zapamätaný, producenti sa ho nerozhodnú redistribuovať, ale urobiť jeho remake.“[1]Pojem remake pochádza z angličtiny a znamená prerobiť, pretvoriť. Týmto pojmom sa označujú performatívne umelecké diela a audiovizuálne médiá, ktoré využívajú iné dielo rovnakého druhu ako svoj primárny zdroj. To sa vzťahuje na filmovú a televíznu produkciu, video-hry, ale i piesne. Ambícia aktualizovať pôvodné dielo v jeho celkovej podobe, a teda nielen…

Naživo to oslávime neskôr

NovinkaHeadlineBlog
Teraz iba virtuálne -  aj s virtuálnou kyticou. Nedávno v úvodnom texte prvej časti katedrového zborníka Súčasné filmové teórie napísala: „Spolu s Francescom Casettin zároveň vedecké teórie nepokladáme za formálny nástroj založený na obmedzenom množstve tvrdení, na zúženom koncepčnom rámci a na prísnom spôsobe prijímania empirických obsahov. Pokladáme ju za lepší spôsob videnia, ktoré vedecké spoločenstvo prijme, zdieľa a pokladá ho za účinný analyticko-interpretačný nástroj. Pokúsme sa teda zdieľať teóriu." Pred pár rokmi tridsiateho marca sa narodila naša kolegyňa Jelena Paštéková. Milá Jelena, za všeličo profesijné Ti vďačím. Aj za mnohé ľudské - najmä za vetu, ktorú si mi povedala po jednom boľavom smútočnom obrade. Obdivujem Tvoju rozhľadenosť, jemnosť, schopnosť formulovať. Aj Tvoj večný boj s termínmi dobre znášam. Je mi cťou môcť na kúsku cesty kráčať vedľa teba. Všetko najlepšie!Zuzana Jelena Paštéková pre mňa bola…

Abecedár slovenského filmu

NovinkaHeadlineBlogČo si myslim o slovenskom filmePublikáciePodujatia
Členovia našej katedry a ďalší domáci i zahraniční historici pripravujú k stému výročiu slovenskej kinematografie (1921) nový typ historiografického ohliadania sa do minulosti – Abecedár slovenského filmu. Pod vedením filmových historikov Jeleny Paštékovej a Martina Kaňucha bude zostavená filmová prehliadka v rámci Filmotéky Slovenského filmového ústavu v kine Lumière s lektorskými úvodmi zostavovateľov, a tiež vyjde knižne súbor esejí Abecedár slovenského filmu. Zvolené heslá mapujú slovenskú kinematografiu novým spôsobom. Skôr ako záznamom veľkých dejín sú voľným premýšľaním nad domácou vizuálnou kultúrou. Eseje sa zameriavajú napríklad na pojmy chlieb, láska, Róm, ideály, Beštia, hory...Chcete vedieť viac? Prečítajte si rozhovor s Jelenou Paštékovou a Martinom Kaňuchom v časopise Film.sk alebo v denníku Pravda.Prezentáciu a diskusiu o Abecedári si môžete pozrieť aj vo video zázname podujatia Týždeň slovenského filmu – Panel…

Bolí, len ak ju neodhalíte

NovinkaHeadlineBlogŠtudentské texty
„Nikdy nehovorím holú pravdu. Je to nezaujímavé.“ Tieto slová vyslúžilej hereckej hviezdy Fabienne Dangeville (Catherine Deneuve) odkazujú na prameň hlavného konfliktu filmu Hirokazua Kore-edau s príznačným názvom Pravda (2019). Japonský režisér si tentokrát pre svoj autorský projekt nezvolil prostredie jeho domovskej krajiny či materinského jazyka. V snímke francúzskej produkcie Kore-eda otvára tému potlačených krívd a dôsledkov väčších či menších klamstiev nielen v rámci rodinného kruhu. Zámer pogratulovať matke Fabienne k jej novovydanej autobiografii sa počas návštevy dcéry Lumir (Juliette Binoche) a jej rodiny mení na bilancovanie zväčša bolestivých spomienok z minulosti a snahu poučiť sa z nich.Zasadenie sujetu do krajiny galského kohúta Kore-edaovi okrem spolupráce s dvoma legendárnymi francúzskymi herečkami umožnilo aj posunúť štýl  tvorby do inej roviny, čo sa mu v konečnom dôsledku podarilo. Do istej miery. Režisér…

Film a realita

NovinkaHeadlineBlogŠtudentské texty
Keď sa v roku 1895 začala z iniciatívy bratov Lumièrovcov spletitá cesta kinematografie, nikto si neuvedomoval význam, ktorý tento nový spôsob umeleckej komunikácie počas nasledujúcich rokov nadobudne. Vznik a popularizácia kinematografie sú asociované s príbehom o projekcii Príchodu vlaku. V roku 1896, keď bol film prvýkrát premietaný, boli vraj diváci natoľko ohromení a vystrašení pohybujúcim sa vlakom smerujúcim priamo na nich, že začali kričať a utekať od plátna. Či už je táto historka pravdivá alebo nie, vyjadruje základnú vlastnosť filmového média – jeho definujúci vzťah k realite. Tento vzťah sa napokon ustanovil ako základná otázka filmovej teórie. Už pri tomto vzťahu ide o zložitú interpretáciu. No nemusí sa takou zdať. Pretože zobrazené obrazy považujeme za normu, uvedomujeme si síce ich obmedzenia, ale zároveň ich aj akceptujeme – ako akceptujeme napríklad obdĺžnikový rám filmového plátna. Vzťah filmu k vonkajšiemu…

Vyšla nová kniha o Slovenskom štáte vo filme

NovinkaHeadlineBlogPublikácie
Monografia Slovenský štát vo filme. Dokumentárna a hraná tvorba po roku 1945 vznikla spojením dvoch autorských pohľadov na „Slovenský štát po Slovenskom štáte“. V prvej časti Eva Filová skúma zobrazovanie minulosti prostredníctvom nehraného, dokumentárneho filmu, v druhej časti Eva Vženteková rekonštruuje ten istý obraz v hraných kinofilmoch. Obdobie vojnového štátu sa stalo predmetom mnohých historických výskumov a štúdií aj interpretácií, zobrazovanie minulosti je zároveň aj výpoveďou tej prítomnosti, ktorá historický obraz utvára. Ponúkané texty usilujú o nachádzanie a objasňovanie kľúčových atribútov sledovaných filmov, o ich vzťahy k dobovej slovensko-štátnej skutočnosti, ako o nej vypovedali falšovaním, prípadne jasnozrivým prienikom. Na pomedzí filmu a histórie a prostredníctvom tematických okruhov (napr. internacionalizmus, zamlčaný holokaust, priestory a prostredia, typológie postáv, toposy správania) s množstvom…

Zápisky z Udine, časť prvá

NovinkaHeadlineBlog
Šum a vrzgot filmového pásu formátu Super 8 pretáčaného z jedného kotúča na druhý. Pach eukalyptového roztoku na handričke odstraňujúceho prach a nečistoty okienko po okienku. Hútam nad tým, ktorá časť filmového pásu je hlava a ktorá chvost. Lupou približujem jednotlivé okienka a postupne odokrývam príbeh. Natrhnuté spojenie medzi jednotlivými filmovými pásmi reparujem prístrojom  slávnej značky Ferrania a presúvam sa do digitalizačnej miestnosti. Po zdĺhavej príprave spôsobenej mojím nie príliš veľkým technickým nadaním nainštalujem filmový pás na skener a prenášam príbeh z kotúča do počítača. Na veľkej obrazovke sa predo mnou zjaví krátka reportáž zo školskej besiedky v meste Cormons zo šesťdesiatych rokov minulého storočia.Práca filmového historika neznamená len pátranie po porozumení historickej skutočnosti, ktorú nám film tlmočí, ale vyžaduje si aj schopnosť chápať filmové dielo v kontexte jeho vzniku, a to aj po…

Pripojte sa k diskusiám o slovenskej kinematografii!

NovinkaHeadlineBlogČo si myslim o slovenskom filmePodujatia
Týždeň slovenského filmu sa predsa len uskutoční! Pôvodné októbrové termíny zrušila korona, už to vyzeralo všelijako, ale napokon... ak sa do pondelka nič nezmení... tak TSF aj tento rok bude. Aj filmy, aj diskusie. Prezenčne len obmedzený počet ľudí, live stream dostupný pre každého. Dôležité a tradičné podujatie. Participujú na ňom ako zvyčajne aj ľudia z našej katedry. Pedagogičky, pedagógovia, absolventi. Nenechajte si ujsť tohoročný zvláštny Týždeň slovenského filmu. TÝŽDEŇ SLOVENSKÉHO FILMU 2020 - SPRIEVODNÉ PODUJATIA7. – 11. 12. 2020Kino Lumière – kino Slovenského filmového ústavu, Špitálska 4, Bratislavawww.tyzdenfilmu.sk, www.kino-lumiere.skDostupné online na www.kino-doma.sk.Vstup na podujatia, pri ktorých nie je uvedené vstupné, je voľný, bezplatné vstupenky budú k dispozícii v pokladnici Kina Lumière. pondelok 7. 12.14.00–17.00  Panelová diskusia o slovenskom hranom filme 2019Zuzana Mojžišová + Roberta…

Sobotný podvečer v Trnave

NovinkaHeadlineBlogPodujatia
V dnešných časoch toho našinec priveľa nenacestuje, ak sa snaží byť opatrný. Tak som si v sobotu cestou do Trnavy pripadala vcelku slávnostne, hoci tréma mi to trošku kazila. Šla som sa aktívne zúčastniť na literárnom festivale Ypsalon (viac nájdete TU), ktorý skupina sympatických mladých ľudí organizuje pravidelne od roku 2015 vždy koncom novembra. Náplňou sú tradične besedy s autorkami a autormi či literárnymi vedcami, koncerty, výstava. Pôvodne, ako inak, to malo aj tento rok byť všetko naživo. Napokon sa  však podujatie  uskutočnilo  online, priamo na mieste diváci neboli. Ypsalon sa odohráva v kultúrnom centre Malý Berlín (viac o ňom TU), vo vkusne zariadených historických priestoroch uprostred mesta.(Cestou od auta na miesto činu sme stretli dve skupinky neonáckovských prívržencov so slovenskými aj zelenými vlajkami, mali tam totiž v ten večer akciu – kričali a vyhrážali sa pred Matovičovým domom. Svet je jednoducho…