Absolventské debaty a prednášky

Sme presvedčení, že sieťovanie už viac či menej  etablovaných alebo ešte iba začínajúcich ľudí toho istého či príbuzného profesijného zamerania býva obohacujúce pre všetkých zainteresovaných. Práve preto sa pokúšame založiť tradíciu pravidelných stretnutí absolventiek a absolventov Katedry filmových štúdií s jej súčasnými študentkami a študentmi. 

Našou snahou bude pozývať hostí tak, aby sme čo najpestrejšie predstavili rôznosť jednotlivých pracovných a životných trajektórií ľudí z branže. Formu i obsah konkrétneho stretnutia (v trvaní  cca 90 minút) budeme vopred dohodou hľadať spolu s hostkou/hosťom – môže ísť o prednášku (prípadne spojenú s projekciou), o voľnejšie rozprávanie, o predstavenie nejakého projektu, o workshop... Dôležitou súčasťou schôdzok by mali byť otázky prichádzajúce z auditória.

Takto nejako sme si s naším doktorandom Adamom Strakom pred pár týždňami „zadefinovali“ Absolventské debaty a prednášky. Prvá voľba padla na Evu Križkovú a debata s ňou – moderovaná Adamom – sa uskutočnila posledný novembrový deň o šiestej podvečer v podpalubí, teda v Barcu.

Eva Križková vyštudovala filmovú vedu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Založila distribučnú spoločnosť Filmtopia, kde pôsobila do roku 2020. Je zakladateľkou a bývalou šéfredaktorkou časopisu KINEČKO. V roku 2018 sa zúčastnila režijného workshopu s režisérom Bélom Tarrom v Lisabone, kde pod jeho vedením nakrútila krátky dokumentárny film Boj. V súčasnosti nakrúca dlhometrážny dokumentárny debut s názvom Vtáčnik a od roku 2019 pôsobí ako výkonná riaditeľka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet Slovensko.

Hostka rozprávala múdro, moderátor bol dobre pripravený, dokonca aj trošku záverečnej diskusie bolo. Študentky a študenti si na záver podujatia pochvaľovali, že prvý diel Absolventských debát a prednášok  bol inšpiratívny – najmä pre nižšie ročníky. Čo viac sme si mohli priať?

Zuzana Mojžišová