Alexander Strelinger

"Kameraman v hranom filme vlastne konštruuje obraz, on ho vytvára, kým dokumentarista ho zaznamenáva, len ho prijíma a upravuje výrezom, svetlom a elimináciou nežiaducich predmetov. Veľmi rýchlo som došiel na to, že ten dokumentárny film je mi bližší."

Videoukážka rozhovoru s Alexandrom Strelingerom:

Celý rozhovor s kameramanom a fotografom Alexandrom Strelingerom: