Dagmar Bučanová

„Mala som pocit, že my, trikári, sme boli hodení do studenej vody a plávaj, ako vieš. Záležalo na jednotlivcoch, ako sa vyprofilovali.“

Videoukážka rozhovoru s Dagmar Bučanovou:

Celý rozhovor s animátorkou a režisérkou Dagmar Bučanovou: