Dušan Dušek

"To je, myslím si, že najpeknejšie, keď píše režisér so scenáristom a sú to priatelia. Tak tá robota produkuje takú nejakú pozitívnu energiu a je to veľmi, veľmi príjemné. Viete, keď píšem sám prózu, tak musím sa s tým trápiť sám. Ale keď máte toho partnera, tak je to taká radostnejšia robota."

Videoukážka rozhovoru so scenáristom, básnikom, prozaikom a pedagógom Dušanom Dušekom:

Celý rozhovor so scenáristom, básnikom, prozaikom a pedagógom Dušanom Dušekom: