Jozef Ciller

"Scénografia je zhmotnená fantázia. Scénografia má inšpirovať režisérov, provokovať hercov a prekvapovať divákov. Scénografia je umelecký desaťboj, pretože sa v nej stretáva literatúra, technické videnie vecí, technológie, optika, svietenie, farba – vlastne všetko."

Videoukážka rozhovoru s Jozefom Cillerom:

https://www.youtube.com/watch?v=ia8pKIu-k9c&feature=youtu.be


Celý rozhovor s divadelným a filmovým scénografom Jozefom Cillerom: