Jozef Ciller

"Scénografia je zhmotnená fantázia. Scénografia má inšpirovať režisérov, provokovať hercov a prekvapovať divákov. Scénografia je umelecký desaťboj, pretože sa v nej stretáva literatúra, technické videnie vecí, technológie, optika, svietenie, farba – vlastne všetko."

Videoukážka rozhovoru s divadelným a filmovým scénografom Jozefom Cillerom:

Celý rozhovor s divadelným a filmovým scénografom Jozefom Cillerom: