Milan Černák

"V celom období fungovania vo filme, čo bolo niečo vyše štyridsať rokov, som mal obľúbené tematické oblasti, a tam bol na prvom mieste šport. (...) Neponímal som ho povrchne, len ako zaznamenávanie jeho priebehu. Nikdy mi nešlo o športovú reportáž, ale o odkrývanie zaujímavých vzťahov vnútri toho ktorého športu." 

Videoukážka rozhovoru s Milanom Černákom:

Celý rozhovor s dramaturgom a dokumentaristom Milanom Černákom: