Milan Milo

"Keď som spravil asi tých osemdesiat, sto filmov ako kameraman, zauvažoval som, že by bolo dobré sa pustiť na režijnú cestu, cestu vlastnej réžie. Nie pretože by som tým ľuďom neveril, ale chcel som si skúsiť svoju vlastnú. Videl som, lebo som všímavý človek, videl som mnohých, ako pracujú. Ako sa zamýšľajú nad vecou. A najmä: mohol som byť v strižni. To odporúčam každému kameramanovi, byť aspoň pri takých filmoch, na ktorých mne osobne záleží. Tam vidíte všetko, tam vidíte do kuchyne. Strižňa je základ všetkého."

Videoukážka rozhovoru s filmovým kameramanom a dokumentaristom Milanom Milom:

Celý rozhovor s filmovým kameramanom a dokumentaristom Milanom Milom: