Bakalárske prijímacie skúšky pre ak. rok 2018/2019

Katedra audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU pozýva na prijímacie skúšky na bakalársky stupeň štúdia pre akademický rok 2018/2019. 

Študijný program: AUDIOVIZUÁLNE ŠTÚDIÁ
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 1. 2. 2018 – 2. 2. 2018
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 4. 12. 2017
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 8. 1.2018
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: maximálne 8

Podrobnejšie informácie o štúdiu a o našej katedre sa môžete dozvedieť na tomto webe, aj na webe školy:

http://ftf.vsmu.sk/ateliery-a-katedry/katedra-audiovizualnych-studii/

Prospekt na stiahnutie tu: http://ftf.vsmu.sk/2017/11/16/bakalarske-prijimacie-skusky-pre-akademicky-rok-2018-2019/