Čo si myslím o slovenských filmoch... Ťažká voľba a 5. október

Nový film dokumentaristky Zuzany Piussi Ťažká voľba sa do slovenských kín dostal tesne pred parlamentnými voľbami, koncom februára. Filmový debut fotografa a kameramana Martina Kollára 5. október mal premiéru začiatkom februára na Medzinárodnom filmovom festivale v Rotterdame. Prvý z filmov je nelichotivou správou o Slovensku cez zákulisie predvolebnej prezidentskej kampane v roku 2014, druhý je intímnym portrétom muža, ktorý sa rozhodne stráviť posledné mesiace pred dôležitou operáciou na ceste. 

Ťažká voľba

Václav Macek:

Po nakrútení Kandidáta nemá zmysel nakrúcať filmy o tom, že v politike vládne manipulácia, že všetko ovládajú reklamné agentúry a oligarchovia.

Zuzana Piussi v Ťažkej voľbe si zvolila úlohu, ktorá sa zdala byť neriešiteľná, nakrútiť o tom istom probléme film, ktorý nebude rozriedením Karáskovho hraného debutu. Jej riešenie je funkčné a objavné. Na základni „ťažkej voľby“ medzi rôznymi politikmi, ktorí sa usilujú získať funkciu prezidenta na Slovensku v roku 2014, Piussi stavia zbor troch aktérov, ktorí nesú v sebe posolstvo filmu. Ako prvú možnosť postoja k politike ponúka stanovisko ľavicového anarchistu (Jakub Patočka), ktorý v podstate túži po novom Februári, iba nie z roku 1948, ale 2016.  Druhú voľbu ponúka rozhľadene nezaujatý filozof (Václav Bělohradský), ktorý všetkému rozumie a všetko vie vysvetliť, ale zavalený knihami o nič iné než komentár nemá záujem. Treťou voľbou je búrlivý aktivizmus bojovníčky (Ingrid Hrubaničová), ktorá v konečnom dôsledku potrebuje vymeniť ľud, aby sa zrealizovalo všetko to, po čom túži. Piussi stavia diváka pred rozhodnutie, ktoré bude v každom prípade nedostatočné, ani jedna z volieb postoja k „falošnej“ politike nie je ľahko akceptovateľná.

Zdá sa mi, že výnimočnosť Piussi spočíva v tom, že dokáže ísť aj sama proti sebe. Jej praktický  životný postoj je asi často blízky každému z troch „zboristov“, ale v konečnom dôsledku každého z nich nechá nejakým spôsobom „strápniť sa“. Pri nakrúcaní politikov používa najmä metódu „vypadávania z rámu“, nechá bežať kameru aj vtedy, keď „sa ešte nenakrúca“. U zboristov nič také neexistuje, ale ich prejavy dostatočne demaskujú ich slabé miesta.

Z aktuálnych mimofilmových rozporov Zuzany Piussi je zábavné jej vysvetľovanie, že musela odísť do Prahy, aby získala podporu na film Ťažká voľba, pričom sme dnes v situácii, že AVF podporuje veľkoryso filmovú produkciu. Piussi pritom sama iniciovala pokus o žalobu na Slovenskú republiku u Európskej únie, ktorá mala zastaviť dotovanie filmu cez AVF. Asi už na to zabudla, bolo to pred šiestimi rokmi, a to nebola „ťažká voľba“. 

Martin Ciel:

Recenziu na film nájdete v aprílovom čísle Film.sk pod názvom „Červené koberce, vyrovnaný krok“: http://www.filmsk.sk/cislo/nove-cislo-4-2016/recenzia

5. október

Martin Ciel:

Nedávno vznikla v našom kinematografickom časopriestore jedna mimoriadna pozoruhodnosť. 50 minútový skoro až experimentálny dokument 5. október, nádherne inovatívne nakrútená obrazová esej o živote a jeho zmysle vyrozprávaná pomocou príbehu človeka na bicykli. Režisér – pozorovateľ do situácie svojho brata – cyklistu zdanlivo nijako nezasahuje, vytvára ale obrazy, ktoré sa postupne stávajú akousi zvláštnou metaforou celej dnešnej Európy. 

Mária Ferenčuhová:

Recenziu na film nájdete na stránke Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava pod názvom „Choroba, tvár, krajina – 5. október“:
http://www.dokrevue.cz/blog/choroba-tvar-krajina-5-oktober

Eva Filová:

Sú témy populárne a sú témy nepopulárne. Zábavné a nezábavné, divácke a nedivácke. V socializme sa nechcené témy a spoločenské javy vysúvali na okraj záujmu a vynárali sa v prípade potreby či na pokyn zhora – keď bol vyhlásený Medzinárodný rok žien, nakrúcalo sa viacej o ženách... o životnom prostredí... o deťoch... o Rómoch. Martin Kollár nadviazal na nenápadnú a nepatrnú dokumentaristickú líniu, ktorú začala odvíjať generácia Rudolfa Urca (Človek z Málinca) a Štefana Uhra (Poznačení tmou) na konci 50. rokov a našla svoju kontinuitu v 70. a 80. rokoch vo filmoch Petra Solana (Balkón plný plienok, Seď a poď), intímnych aj sociologických sondách do životov hendikepovaných ľudí a ich rodín. Prostredníctvom dlhometrážneho filmu O rakovine a nádeji sa v roku 1991 vyrovnával s diagnostikovanou chorobou režisér, dramaturg a hudobník Dežo Ursiny. K rakovine pristúpil nie z hľadiska fatálneho smerovania k smrti, ale naopak, z hľadiska nádeje – cez príbehy vyliečených pacientov, ich skúsenosti s chorobou a jej prekonávaním. Medzi výpoveďami zaznie, že „rakovina je v prvom rade choroba nerovnováhy“ – práve taká je tvár protagonistu filmu Martina Kollára, tvár jeho vlastného brata Jána, ktorý sa rozhodne namiesto podľahnutiu diagnóze prekonať sám seba v niekoľkomesačnej cyklotúre bez cieľa, ale s jasným termínom operácie. Niekomu dáva nádej viera, niekomu alternatívna medicína a 40-dňová hladovka, pre niekoho môže byť očistnou kúrou fyzická záťaž na hranici vlastných síl.