Keď je na zemi taký neporiadok, že človek ani nemá kam stúpiť

Tento vtip som našla, keď som upratovala po malej dcére kreslené vtipy, ktoré si horlivo prezerala - zmiešala totiž Lesykove s Kubalovými. Ide o zbierku obrázkov vydanú v roku 1986. Možno ten obrázok hovorí o atmosfére podozrievania v spoločnosti, kde mnohí majú pocit, že veci takmer nikdy neznamenajú to, čo sa zdá, že znamenajú, pretože niekto sa nás snaží zmanipulovať (či už na strane odporcov režimu alebo jeho podporovateľov). Lenže stojíme na prechode a musíme sa rozhodnúť. Kedy na vozovku vstúpiť? Nemôžeme tam zostať stáť na veky a len obviňovať semafor z vlastnej frustrácie. Môžeme sa rozhliadnuť, či naozaj autá stoja. Ale aj tak sa môžu rozbehnúť, keď vstúpime na prechod, a zraziť nás. Avšak aj keď vstúpime na prechod a auto nás nezrazí, kde máme istotu, že nás nezrazí nabudúce, čo keď je to len súčasť tej manipulácie? Všetko, čo nie je vyslovene nemožné, je možné. Ale čo je pravdepodobnejšie? Tento vtip sa mi zdal aktuálny aj dnes. Netreba tam hľadať žiadne politické ani sociálne pozadie, skôr psychologické a v konečnom dôsledku filozofické (gnozeologické), a teda, čo je to pravda? V takýchto situáciách je filozofia úplne praktická záležitosť.

Pamätám si, ako sa kedysi môj spolubývajúci ponosoval nad humanitnými a spoločenskými „električkovými“ školami – on študoval techniku. Myslel si, že je to nepraktické, nie je to naozajstná veda, len také premýšľanie o zbytočnostiach. Možno už zmenil názor a vidí, ako je pre technické odbory nesmierne dôležitá znalosť filozofie, etiky, psychológie a s ich pomocou nevyhnutná regulácia technického pokroku. Máme však napremýšľané do zásoby dosť? Majú technické odbory po čom siahať?

Filozofia a veda by nemali stáť v opozícii. Akú úlohu má ale umenie a kultúrne produkty? Kde v tomto vzťahu filozofia a veda leží Kubalov vtip? – Na začiatku tohto uvažovania.

A áno, pred vtipom je ešte moja dcéra, ktorá nevie udržiavať poriadok... :-)

Eva Šošková, pedagogička na KAS

  • Aj štúdium na Katedre audiovizuálnych štúdií je plné podnetov k uvažovaniu. Info o blížiacich sa prijímačkách TU.