Krst zborníka aj so študentskými textami

Minulý rok na Týždni slovenského filmu (TSF) prebehol interdisciplinárny seminár o Petrovi Pišťankoví. Tento rok na TSF prebehne krst zborníka z tohto podujatia. Popri renomovaných prispievateľov z oblasti literatúry, filmu a divadla sa so svojimi príspevkami zapojili aj naši študenti Zuzana Goleinová, Matej Ambroš a Adam Gazdič. Príďte podporiť mladých autorov v ich publikačnej a akademickej činnosti!