Mali sme pracovný seminár!

V utorok 14. 12. celé popoludnie. Vlastne až do večera. Za študentstvo boli prítomní všetci z Katedry audiovizuálnych štúdií, za pedagógov takmer všetci. Poslucháčky a poslucháči postupne – počnúc prvým ročník a končiac piatym – predstavovali v približne päťminútových prezentáciách svoje budúce ročníkové a záverečné práce. Ich témy, základné otázky, metódy výskumu a spracovania, filmový materiál, študijnú literatúru. Občas sme cez zdieľanú obrazovku videli powerpoint. Po každom odprezentovaní sa rozvinula debata, občas kratšia, občas dlhšia. Zapájali sa najmä vyučujúci, ale ozývali sa aj študentské otázky, rady, upozornenia, predovšetkým služobne starších na adresu mladších, čo je pochopiteľné. Primárnym zmyslom podujatia bolo naštartovať prácu poslucháčok a poslucháčov na ročníkových a záverečných zadaniach a navzájom si poradiť a inšpirovať sa. Pridružili sa aj iné benefity – niektorí sa vôbec prvý raz (aspoň online) videli, spoznali; prvý raz získali všetci zúčastnení prehľad o témach ostatných. Nebolo to zorganizované bez chýb, ale v zásade sú ohlasy pozitívne, tak snáď nič nebude brániť tomu, aby sme sa do jari – keď si to zopakujeme – poučili z vlastných chýb a priniesli nové vylepšenia.

Zuzana Mojžišová