Radiály súčasných filmových teórií

POZOR ZMENA: Katedra audiovizálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení oznamuje, že na základe pandemických opatrení proti šíreniu koronavírusu sa filmologické kolokvium s názvom Radiály súčasných filmových teórií  (Piešťany, 6.-8. októbra 2020, projektVEGA č. 1/0720/17) NEUSKUTOČNÍ. Ďalší postup zvážime podľa aktuálnej situácie (rev. 29.9.2020).

Katedra audiovizálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v rámci výstupov grantového projektu VEGA č. 1/0720/17 usporiada dialogicky koncipované filmologické kolokvium s názvom Radiály súčasných filmových teórií.

Dôvod formulácie projektu vyšiel z vedomia rozbiehavosti pojmov a metód súčasnej audiovízie. Na podujatí s kľúčovými témami vystúpia Martin Ciel, Eva Filová, Monika Mikušová, Katarína Mišíková, Zuzana Mojžišová, Jelena Paštéková, ako aj postdoktorandi a doktorandi katedry Eva Šošková, Erik Binder a Denisa Jašová. Témy rozkrývajú metodologické paradigmy rodovej perspektívy, reprezentácie minorít, politiky identít a politík uznania a kulturálnych štúdií. Zastrešujú aj metodologické problémy historického výskumu, ktoré mapujú ideológiu a propagandu, filmovú pamäť a metódy práce s archívnym filmovým materiálom. Teóriu s historiografiou spoja témy venované performativite, recepčným štúdiám, teórii žánrov, fenomenológii animovaného filmu a teórii fikčných svetov. Prínosom diskusného kolokvia je vnímanie súvislostí medzi výskumnými metódami a materiálom slovenského filmu od čias socialistickej kinematografie až po dnešok.

Názov podujatia: Radiály súčasných filmových teórií

Miesto konania: Hotel Panoráma, Piešťany

Dátum podujatia: 6. – 8. októbra 2020