S filmovou výchovou v kúpeľoch

Predĺžený víkend od 16. do 18. septembra patril nielen bratislavskej Bielej noci, ale aj 30. ročníku postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho filmu Cineama, ktorý sa konal v ozdravnom prostredí Bardejovských kúpeľov. Ozdravnom doslovne, keďže pomedzi súťažné bloky filmov a sprievodné akcie sa dalo odbehnúť si k liečivému prameňu, na lesnú kyslíkovú cestu alebo do wellnessu. Prípadne sa zúčastniť workshopu a zaexperimentovať si s nájdenými 8 a 16 mm filmovými materiálmi. Najzaujímavejším však bol, ako to býva na podobných akciách, networking, menej či viac pracovné stretnutia s ľuďmi od fachu, ktoré začali neformálne na prestupnej stanici v Kysaku a skončili až na spiatočnej ceste do Bratislavy.

V porote k súťažným filmom rôznych vekových kategórií zasadli viacerí absolventi FTF VŠMU, režisér Marek Kuboš a režisérky Iveta Grófová a Vladislava Sárkány (Plančíková), scenárista Jakub Spevák a filmová kritička a výkonná riaditeľka Medzinárodného festivalu Jeden svet Eva Križková. Stretať absolventov a absolventky našej školy, bývalé študentky a študentov, je vždy príjemné, obzvlášť, ak sa ich cesty krútia okolo vyštudovaného odboru. A z filmových/audiovizuálnych štúdií nás tam bolo viac ako je prstov na jednej ruke.

Leitmotívom jubilejnej Cineamy boli nielen kamery "osmičky", s ktorými začínal nejeden amatér (aj ten Kieślowskeho, Filip Mosz v podaní Jerzyho Stuhra), ale najmä samotní "osmičkári", ktorí kedysi tvorili malé komunity na regionálnej úrovni. Nezabúdajme, že tradícia organizovanej amatérskej tvorby na Slovensku – fotografov (súťaž AMFO), výtvarníkov (AMA) a filmárov – siaha do 50. až 60. rokov 20. storočia. Starí ostrieľaní osmičkári sa tento raz zišli aj kvôli slávnostnej premiére vybraných digitalizovaných autorských filmov v koncepcii našich absolventov a odborných pracovníkov "NOCky", Národného osvetového centra, Pavla Smejkala a Petra Zákuťanského, ktoré sú súčasťou širšieho dlhodobého projektu venovaného amatérskemu hnutiu na Slovensku. Treba poznamenať, že takýto výskum nemožno praktikovať iba v archíve, ale často ide o pátraciu akciu po autoroch a ich rodinných príslušníkoch, aj o získavanie dôvery a záchranu materiálu. Výborne odvedená práca a ešte lepšie filmy!

Na záver podujatia sa k slovu dostali Raňajky s filmovou výchovou, vyše dvojhodinová prezentácia s diskusiou, ktorá (zas a znova) potvrdila dieru v školskom systéme, v ktorom chýba filmová (mediálna či audiovizuálna) výchova. Ako sa s dopytom po filmovej výchove na školách pasujú v Českej republike nám obsiahlo predstavili pražskí kolegovia Pavel Bednařík a Jiří Forejt (filmvychova.cz), nasledovali príspevky od kolegýň a kolegov z košického kina Úsmev, streamovacieho portálu DAFilms.sk Junior, súkromnej školy, regionálneho osvetového strediska a filmového festivalu, ktorých aktivity a metodické materiály sú určené žiakom a žiačkam stredných škôl. Za našu katedru sme predstavili projekty Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl a Obrazy proti extrémizmu, ktoré sú dostupné aj na webe VŠMU. Ukázalo sa, že naša práca má zmysel a je o ňu záujem. Dobrá bodka na záver. Nie však definitívna!

Eva Filová, pedagogička KAS