Slovenská kinematografia po roku 1989 v časopise Slovenské divadlo

Katedra audiovizuálnych štúdií VŠMU spolu s Ústavom divadelnej a filmovej vedy SAV riešia grantový projekt APVV (č. APVV-0797-12) pod názvom Slovenská kinematografia po roku 1989. Riešitelia projektu sa sústredia na podoby slovenského filmu v nadväznosti na inštitucionálne, ekonomické a legislatívne zmeny po roku 1989. Skúmajú hraný, dokumentárny, animovaný a experimentálny film. Jedným z mnohých výstupov projektu je aj tematický blok v novom čísle (3) časopisu Slovenské divadlo s príspevkami od Žofie Bosákovej, Evy Filovej, Martina Palúcha, Evy Šoškovej a Ley Kriškovej. Zaujímavým príspevkom k dejinám slovenskej kinematografie je tiež štúdia Evy Vžentekovej a číslo uzatvára recenzia na knihu Dokumentárny film v krajinách V4 od Márie Ferenčuhovej.

Celé číslo bude čoskoro online na: www.sav.sk/index.php;