Študentské konfrontácie 2016 – animovaný a hraný film

Druhé tohtoročné Študentské konfrontácie sa uskutočnia 29. apríla v Barcu FTF VŠMU a budú venované Ateliéru animovanej tvorby a Ateliéru filmovej a televíznej réžie. Po projekcii študentských filmov bude nasledovať diskusia so študentmi Katedry audiovizuálnych štúdií, ktorú povedú Katarína Mišíková a Zuzana Mojžišová. Vítaní sú nielen študenti a ich pedagógovia, ale aj široká verejnosť.

Program:

9:00     Projekcia

Animované filmy

Braček Jelenček (Zuzana Žiaková)

Mor ho! (Martin Machálik)

Skáčem (Peter Martinka)

Anton Malice (Katarína Geffertová)

Krišpín (Lukáš Figeľ)

 

Hrané filmy

Chronos (Martin Kazimír)

Prvá operácia (Daniel Rihák)

Yolo (Boris Gomolčák)

Balada o Tereze a Šimonovi (Martin Hnát)

Nespavosť (Michal Pusztay)

Strach (Michal Blažko)

Pomôžeme si (Zuzana Marianková)

Kto chytá skryté (Zuzana Marianková)

 

13:00   Prezentácie a diskusia

Martin Adam Pavlík - Prvá operácia

Mária Demečková - Chronos

Petra Sedláková - Kto chytá skryté

Marcel Šedo - Braček jelenček

Jana Libantová - Pomôžeme si

Matej Sibyla - Nespavosť

Adam Straka - Strach + Mor ho!

Erik Binder - Balada o Tereze a Šimonovi

Jakub Lenčeš - Yolo

Ornela Petrášová - Skáčem + Anton Malice + Krišpín

 

Študentské konfrontácie sú organizované členmi riešiteľského kolektívu projektu podporeného Agentúrou na podporu vedy a výskumu č. APVV-0797-12 „Slovenská kinematografia po roku 1989“.