Študentské konfrontácie 2016 – dokumentárny film

Prvé tohtoročné Študentské konfrontácie sa uskutočnia 22. apríla v Barcu FTF VŠMU a budú venované Ateliéru dokumentárnej tvorby. Po projekcii študentských filmov bude nasledovať diskusia so študentmi Katedry audiovizuálnych štúdií, ktorú povedie doc. Mária Ferenčuhová. Vítaní sú nielen študenti a ich pedagógovia, ale aj široká verejnosť.

Program:

9:00     Projekcia

Ahoj láska (Lena Kušnieriková)

Matky a dcéry (Ivana Hucíková)

Odchádzame z tejto krajiny (Dominik Jursa)

Nový svet (Tereza Michalová)

Svet plotov (Edo Cicha)

Poblíž sebe (Petra Mužíková)

Čaj proti hnačke (Dodo Belica)

Hniezdo (Kristína Schnirzová)

 

13:00   Prezentácie a diskusia

Martin Adam Pavlík - Ahoj láska!

Marcel Šedo - Svet plotov

Jakub Lenčéš - Poblíž sebe

Erik Binder - Čaj proti hnačke

Petra Sedláková - Odchádzame z tejto krajiny

Mária Demečková - Matky a dcéry

Matej Sibyla - Nový svet

Jana Libantová - Hniezdo

 

Študentské konfrontácie sú organizované členmi riešiteľského kolektívu projektu podporeného Agentúrou na podporu vedy a výskumu č. APVV-0797-12 „Slovenská kinematografia po roku 1989“.