Študentské konfrontácie 2018 – hraný film

Katedra audiovizuálnych štúdií, Ateliér filmovej a televíznej réžie srdečne pozývajú na druhé kolo tohtoročných Študentských konfrontácií, ktoré budú venované hraným filmom študentov FTF VŠMU. Projekcie sa uskutočnia v piatok 4. 5. 2018 od 8.45 v malej kinosále Barco. O 13.00 bude program pokračovať prezentáciou príspevkov študentov Katedry audiovizuálnych štúdií a následnou debatou o jednotlivých filmoch. Vítaní sú nielen študenti a ich pedagógovia, ale aj široká verejnosť.

Program

Projekcie filmov Ateliéru filmovej a televíznej réžie – Barco

8:45 –  12:30

Michal Ďuriš ml.: Hrejivá komédia o depresii, šialenstve a nesplnených snoch (21:53, bakalársky film)

Matúš Ryšan: Nostalgia (25:23, bakalársky film)

Gregor Valentovič: Telo (21:30, bakalársky film)

Zuzana Marianková: Norbi (27:15, magisterský film)

Martin Gonda: Pura Vida (36:09, magisterský film)

Martin Kazimír: Mĺkva voda (19:35, magisterský film)

Martina Buchelová: Magic Moments (20:00)

Boriš Šlapeta: Padla tma (18:45)

Gregor Valentovič: China (17:01)

Prezentácia referátov študentov Katedry audiovizuálnych štúdií a diskusia – Barco

13:00 – 16:00

Matej Sotník – Michal Ďuriš ml.: Hrejivá komédia o depresii, šialenstve a nesplnených snoch

Barbora Nemčeková – Matúš Ryšan: Nostalgia

Michael Papcun – Gregor Valentovič: Telo 

Peter Kováč – Zuzana Marianková: Norbi

Lukáš Šútor – Martin Gonda: Pura Vida 

Rastislav Graňák – Martin Kazimír: Mĺkva voda 

Lenka Magulová – Martina Buchelová: Magic Moments

Tatiana Rusnáková, Eva Petrželová – Boris Šlapeta: Padla tma 

Martina Kullačová – Gregor Valentovič: China