Vyšla vynovená príručka k projektu Oral History

Najnovšiu elektronickú publikáciu KAS Filmová pamäť. Medzigeneračný dialóg realizovaný prostredníctvom metódy orálnej histórie, ktorá vznikla v rámci projektu KEGA, nájdete tu na našej stránke, alebo na webe školy http://ftf.vsmu.sk/projekty2/oral-history/ a ftf.vsmu.sk/ateliery-a-katedry/katedra-audiovizualnych-studii/publikacie-ucebne-texty/ 

Ide o prepracovanú a výrazne doplnenú a inovovanú príručku ORAL HISTORY. Metodicko-technický manuál (2014).