Frame 2/2021 - editoriál

Tie naše

Veľa sa hovorilo i písalo o tom, čo by sme mohli v súvislosti so storočnicou slovenského filmu považovať za to najlepšie z nášho audiovizuálneho dedičstva. My sme si však otázku položili inak (a nie je vylúčené, že odpovede by boli tak či onak rovnaké – naše úsudky sa predsa opierajú nielen o vycibrené analytické schopnosti a úvahy, ale aj o náš vkus a osobnú vášeň), rozhodli sme sa opýtať na ten najobľúbenejší.

Cieľom tohto čísla totiž nie je ani tak hodnotiť (alebo vymenúvať významné počiny), skôr spoznať slovenské „srdcovky“ Katedry audiovizuálnych štúdií. Študentky a študenti sa vyjadrili vo svojich recenziách a úvahách, členky a členovia pedagogického zboru zas svojimi odpoveďami prispeli do malej ankety o tom ich slovenskom obľúbencovi. Frame 2/2021 je preto presýtený výbornými kino-tipmi, vďaka ktorým môžeme preniknúť do najrôznejších zákutí slovenskej kinematografie.

Príjemné čítanie a pozeranie!

Zuzana Goleinová

Obsah

Nina Ulická – Zem spieva a človek premýšľa (Zem spieva)

Adam Gazdič – Pot, hlad a neutíchajúca túžba po slobode (Boxer a smrť)

Vanessa Suchá – Havettova slávnosť (Slávnosť v botanickej záhrade)

Nina Nováková – Radosť v samote (Tichá radosť)

Zuzana Goleinová – Baby, what can I do? (Para nad riekou)

KAS anketa – Môj obľúbený slovenský film

 

Titulný obrázok časopisu: High Kick na hlavu, 2022. Autorka: Linda Olejárová. Inšpirácia záberom z filmu Boxer a smrť (1962).